0901677775 - SevenMedia.Vn - Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp - Seven.Sv

Thông Tin Bệnh Nhi

Before
After

Y Giô Ny

16 tuổi
Tình Trạng Bệnh Nhi

Cụt chi trái do tai nạn

Chi Phí Điều Trị

130.000.000

Đã Gây Quỹ Được

110.000.000