0901677775 - SevenMedia.Vn - Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp - Seven.Sv

Thông Tin Bệnh Nhi

Before
After

Phan Mộng Nghi

16 tuổi
Tình Trạng Bệnh Nhi

Dị dạng mạch máu cánh tay phải và lưng phải

Chi Phí Điều Trị

240.000.000

Đã Gây Quỹ Được

0