0901677775 - SevenMedia.Vn - Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp - Seven.Sv

Thông Tin Bệnh Nhi

Before
After

Phan Hoàng Bảo Trâm

7 tuổi
Tình Trạng Bệnh Nhi

Dị dạng mạch máu cánh tay trái đến nửa thân trên bên trái

Chi Phí Điều Trị

315.000.000

Đã Gây Quỹ Được

245.000.000