0901677775 - SevenMedia.Vn - Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp - Seven.Sv

Thông Tin Bệnh Nhi

Before
After

Nguyễn Ngọc Trưởng

12 tuổi
Tình Trạng Bệnh Nhi

Dị dạng mạch máu chân phải

Chi Phí Điều Trị

282.000.000

Đã Gây Quỹ Được

202.000.000