background
0%
Số tiền cần hỗ trợ cho 6 em
0
Quyên Góp
Chi Phí Dự Kiến

Tổng chi phí dự kiến cho 2 lần phẫu thuật khoảng 45,000,000 đồng.

DONATE