0901677775 - SevenMedia.Vn - Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp - Seven.Sv

Góc Tri Ân

background

Góc Tri Ân

Thay mặt các em, Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm tạ các Quý ân nhân đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình mang đến phép mầu y tế cho những cuộc đời nhỏ kém may mắn. Vì phép mầu kỳ diệu thật sự đến từ tấm lòng và trái tim của các nhà hảo tâm.
Họ Và Tên Mạnh Thường Quân Thông Tin Số Tiền (VND) Thời Gian
Bà Thu Anh FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 05-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 200,000 5/2023
Bà Thanh Tam FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 05-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 5/2023
Bà Huong Thao FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 05-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 200,000 5/2023
Bà Phan Dieu Ha FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 05-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 5/2023
Bà Mai Thi Phuong Anh FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 05-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 05-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 5/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS230370 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM QR 0H 29 05 23 DEN 23H59 29 05 23 47,690 5/2023
Bà Chu Thị Thêm CHU THI THEM CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 117263-053123 13:46:34 10,000 5/2023
Bà Đào Thị Hằng DAO THI HANG CHUYEN TIEN GD 279137-053123 12:41:33 10,000 5/2023
Bà Lê Thị Tân SACOMBANK-GD 410924-2023-05-31T12:40:06-970403-/CTR/IBFT LE THI TAN CHUYEN TIEN/MAC/3A14B6B317B92AF6 10,000 5/2023
Bà Châu Hậu Doanh Doanh MBVCB.3606093883.048216.CHAU HAU DOANH DOANH 438271.CT TU 1032678924 CHAU HAU DOANH DOANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 048216-053123 08:19:37 200,000 5/2023
Viettel Thu hộ VIETTEL THUHO GNNBTT TU 230530 DEN 230530 230531942146152 VDS CHUYEN TIEN THANH TOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THOI GD 137145-053123 04:32:54 1,006 5/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS229529 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM QR 0H 28 05 23 DEN 23H59 28 05 23 196,040 5/2023
Bà Nguyễn Gia Linh NGUYEN GIA LINH CHUYEN KHOAN GD 765118-053023 13:41:50 10,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Nhung ACB;4516681668;HOANG THI NHUNG CK GD 908195-053023 12:40:07 20,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thoa MBVCB.3602386824.097773.NGUYEN THI THOA CHUYEN TIEN.CT TU 1019268021 NGUYEN THI THOA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 097773-053023 12:35:29 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Kim Dung NGUYEN THI KIM DUNG CHUYEN TIEN GD 910672-053023 12:34:37 10,000 5/2023
Bà Hà Thị Thu Hương HATHITHUHUONG GD 778566-053023 12:32:52 10,000 5/2023
Bà Lục Thị Cúc MBVCB.3602361231.087830.LUC THI CUC CHUYEN TIEN.CT TU 0821000085283 LUC THI CUC TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 087830-053023 12:31:29 10,000 5/2023
Bà Trần Thị Thu Cẩm TRAN THI THU CAM FT23149344100203 GD 798026-052923 20:17:55 10,000 5/2023
Bà Vũ Thị Diệu Thu VU THI DIEU THU CHUYEN KHOAN VU THI DIEU THU GD 287244-052923 13:42:48 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo NGUYEN THI NGOC THAO CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 827684-052923 13:41:14 10,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Hương SACOMBANK-GD 667613-2023-05-29T12:38:25-970403-/CTR/IBFT HOANG THI HUONG CHUYEN TIEN/MAC/0C6CA6AEF66BC230 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Yến Linh NGUYEN YEN LINH GD 910488-052923 12:35:34 20,000 5/2023
Bà Trương Thị Xuân TRUONG THI XUAN CHUYEN TIEN GD 873720-052923 12:34:29 10,000 5/2023
Bà Vũ Thị Thanh Thúy VUTHITHANHTHUY GD 851345-052923 12:33:41 10,000 5/2023
Bà Triệu Thúy Danh TRIEU THUY DANH CHUYEN TIEN GD 260916-052923 12:32:34 10,000 5/2023
Ông Nguyễn Trung Hiếu NGUYEN TRUNG HIEU-GD 470211-2023-05-28T22:43:18-970424-/CTR/NGUYEN TRUNG HIEU CHUYEN KHOAN/MAC/788DB146881413E3 100,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Hường SACOMBANK-GD 902398-2023-05-28T13:49:25-970403-/CTR/IBFT HOANG THI HUONG CHUYEN TIEN/MAC/946D7F31AD1D9FD6 10,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh GIUP DO BE KIEU TRINH GD 714182-052823 13:18:45 50,000 5/2023
Bà Vũ Thị Hiền MBVCB.3592733847.094538.VU THI HIEN.CT TU 0341006941395 VU THI HIEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 094538-052823 12:35:18 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Thanh Hồng MBVCB.3592731145.091346.BUI THI THANH HONG CHUYEN TIEN.CT TU 0901000082329 BUI THI THANH HONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 091346-052823 12:34:02 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Vân Anh MBVCB.3588935309.023855.NGUYEN THI VAN ANH .CT TU 1016593147 NGUYEN THI VAN ANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 023855-052723 15:24:10 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Mai Thùy Linh NGUYEN MAI THUY LINH GD 263734-052723 13:43:00 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Thanh Hồng BUI THI THANH HONG CHUYEN FT23147587210420 GD 830098-052723 13:42:49 10,000 5/2023
Bà Điềm Thị Trong DIEM THI TRONG GD 112573-052723 12:33:05 10,000 5/2023
Bà Đào Thị Thu Hà MBVCB.3588264707.032536.DAO THI THU HA.CT TU 1019935452 DAO THI THU HA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 032536-052723 12:32:56 10,000 5/2023
Viettel Thu hộ VIETTEL THUHO GNNBTT TU 230526 DEN 230526 230527929525980 VDS CHUYEN TIEN THANH TOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THOI GD 152565-052723 04:41:22 1,003 5/2023
Bà Nguyễn Thị Diệu Linh 40347330435-0938075341-NGUYEN THI DIEU LINH CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 214263-052623 14:38:05 200,000 5/2023
Bà Lê Thị Trang LE THI TRANG-GD 941724-2023-05-26T13:48:10-970424-/CTR/LE THI TRANG/MAC/7EB536F295767566 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy MBVCB.3583415667.063628.NGUYEN THI NGOC THUY CHUYEN TIEN.CT TU 1027169501 NGUYEN THI NGOC THUY TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 063628-052623 12:48:24 20,000 5/2023
Bà Trần Thị Tường Vi MBVCB.3583380786.046101.TRAN THI TUONG VI CK.CT TU 0271001046999 TRAN THI TUONG VI TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 046101-052623 12:41:10 10,000 5/2023
Bà Hồ Thị Sinh MBVCB.3583351871.030666.HO THI SINH CHUYEN TIEN.CT TU 1028283910 HO THI SINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 030666-052623 12:35:01 10,000 5/2023
Bà Thạch Thị Tươi MBVCB.3583347859.026211.THACH THI TUOL CHUYEN TIEN.CT TU 0741000669852 THACH THI TUOL TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 026211-052623 12:33:17 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hoa MBVCB.3583347485.025806.NGUYEN THI HOA.CT TU 9866677995 NGUYEN THI HOA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 025806-052623 12:33:13 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thảo MBVCB.3583334159.022252.NGUYEN THI THAO CHUYEN TIEN.CT TU 1014320179 NGUYEN THI THAO TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 022252-052623 12:31:42 10,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh GIUP DO EM GD 127725-052623 11:28:37 300,000 5/2023
Ông Phan Thế Dân MBVCB.3582788943.023189.PHAN THE DAN 631599.CT TU 1023131690 PHAN THE DAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 023189-052623 10:47:16 50,000 5/2023
Bà Lê Thị Lan Khanh MBVCB.3582755505.078223.DONATION.CT TU 0181003433021 LE THI LAN KHANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 078223-052623 10:39:24 5,000,000 5/2023
Viettel Thu hộ VIETTEL THUHO GNNBTT TU 230525 DEN 230525 230526928685270 VDS CHUYEN TIEN THANH TOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THOI GD 137715-052623 04:33:41 2,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hiệp MBVCB.3578418971.085802.NGUYEN THI HIEP CHUYEN TIEN.CT TU 1013910386 NGUYEN THI HIEP TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 085802-052523 13:45:24 10,000 5/2023
Bà Nông Thị Thanh Thúy NONG THI THANH THUY CHUYEN KHOAN NONG THI THANH THUY GD 673873-052523 13:44:10 10,000 5/2023
Bà Lê Phương IBFT LE PHUONG CHUYEN TIEN GD 363465-052523 13:09:54 10,000 5/2023
Bà Hồ Thị Thương HO THI THUONG GD 126019-052523 12:43:05 10,000 5/2023
Bà Phạm Thị Kê PHAM THI KE GD 476626-052523 12:40:22 10,000 5/2023
Bà Phạm Thị Phương Anh PHAM THI PHUONG ANH FT23145537815997 GD 272474-052523 12:32:08 10,000 5/2023
Bà Đỗ Thị Hồng Gấm MBVCB.3576996149.023428.DO THI HONG GAM CHUYEN TIEN.CT TU 0071001169919 DO THI HONG GAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 023428-052523 09:02:55 3,000,000 5/2023
Bà Bùi Thị Hiêm BUI THI HIEM FT23144491327063 GD 211429-052423 14:05:39 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hương NGUYEN THI HUONG CHUYEN KHOAN GD 670216-052423 13:42:52 10,000 5/2023
Bà Đào Thị Huyền DAO THI HUYEN CHUYEN TIEN TU THIEN GD 539744-052423 12:47:24 10,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN-GD 384670-2023-05-24T12:41:24-970448-/CTR/MOMOT01627999046T40265067464T970416TMONG GIUP DUOC CAC E MOT IT/MAC/1650598FA5510358 100,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hằng MBVCB.3573074920.071602.NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN.CT TU 0881000446003 NGUYEN THI HANG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 071602-052423 12:38:22 10,000 5/2023
Bà Phạm Thị Thúy MBVCB.3573052582.056886.PHAM THI THUY CHUYEN TIEN.CT TU 0731000885435 PHAM THI THUY TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 056886-052423 12:32:57 10,000 5/2023
Bà Lò Thị Chinh ACB;4516681668;LO THI CHINH CHUYEN KHOAN GD 979229-052423 12:32:51 20,000 5/2023
Bà Vũ Thị Phương Liên VU THI PHUONG LIEN GD 646313-052423 12:32:40 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy MBVCB.3568272518.045975.NGUYEN THI NGOC THUY CHUYEN TIEN.CT TU 1027169501 NGUYEN THI NGOC THUY TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 045975-052323 13:43:07 20,000 5/2023
Bà Đỗ Thị Như Huế DO THI NHU HUE CHUYEN KHOAN NV5 GD 851512-052323 12:38:35 10,000 5/2023
Bà Đỗ Thị Huyền DO THI HUYEN CHUYEN TIEN GD 397460-052323 12:35:54 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Phúc NGUYEN THI PHUC CHUYEN TIEN GD 842515-052323 12:33:24 10,000 5/2023
Bà Vũ Lan Hương MBVCB.3568007358.051250.VU LAN HUONG CHUYEN TIEN.CT TU 1031631385 VU LAN HUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 051250-052323 12:33:15 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Tú Anh NGUYEN THI TU ANH CHUYEN TIEN GD 681628-052323 12:32:41 10,000 5/2023
Bà Trương Thị Hà MBVCB.3568006801.050539.TRUONG THI HA CHUYEN TIEN.CT TU 0121000800227 TRUONG THI HA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 050539-052323 12:32:49 10,000 5/2023
Ông Nguyễn Trường An NGUYEN TRUONG AN CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 888762-052323 07:16:08 1,000 5/2023
Bà Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân IB NGUYEN HUYNH THIEN NGAN THANG 5 MAY MAN 1,111,111 5/2023
Bà Bùi Thị Lý BUI THI LY CK GD 028524-052223 13:45:40 10,000 5/2023
Bà Trương Thị Thảo MBVCB.3562711257.060636.TRUONG THI THAO CK.CT TU 0821000110784 TRUONG THI THAO TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 060636-052223 12:32:48 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Thúy Giang BUI THI THUY GIANG CHUYEN TIEN GD 103554-052123 12:48:40 10,000 5/2023
Bà Vương Thị Khê MBVCB.3557729834.047654.VUONG THI KHE CHUYEN TIEN.CT TU 0821000114187 VUONG THI KHE TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 047654-052123 12:35:42 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Hoa BUI THI HOA CHUYEN TIEN GD 121130-052123 12:31:14 10,000 5/2023
Bà Phùng Thị Thái PHUNG THI THAI CHUYEN TIEN GD 977163-052023 13:49:05 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Linh NGUYEN LINH GD 182997-052023 13:46:01 10,000 5/2023
Bà Phạm Thị Hương PHAM THI HUONG GD 167828-052023 12:38:22 10,000 5/2023
Bà Trần Thị Hoa TRAN THI HOA CHUYEN KHOAN GD 532640-052023 12:36:38 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Huyền MBVCB.3552882364.046290.BUI THI HUYEN CHUYEN TIEN.CT TU 0351000864206 BUI THI HUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 046290-052023 12:36:01 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Liên NGUYEN THI LIEN CHUYEN TIEN GD 645673-052023 12:35:21 10,000 5/2023
Bà Tạ Thị Anh TA THI ANH CHUYEN KHOAN GD 519941-052023 12:33:12 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy MBVCB.3552864670.037627.NGUYEN THI THANH THUY.CT TU 1013417488 NGUYEN THI THANH THUY TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 037627-052023 12:32:28 10,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh GIUP DO EM NONG TRAN TUAN KIET CHUA BENH GD 573626-051923 14:20:02 50,000 5/2023
Bà Cù Thị Lan ACB;4516681668;CU THI LAN ANH CHUYEN KHOAN GD 932700-051923 13:53:49 20,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thuy NGUYEN THI THUY CHUYEN KHOAN GD 555748-051923 13:42:35 10,000 5/2023
Bà Lê Thị Hồng Hạnh LE THI HONG HANH CHUYEN KHOAN GD 365602-051923 12:35:14 10,000 5/2023
Bà Dương Thị Xoan DUONG THI XOAN CHUYEN KHOAN GD 361981-051923 12:34:02 10,000 5/2023
Bà Vũ Nguyệt VU NGUYET GD 746621-051923 12:33:25 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thuận Yến NGUYEN THI THUAN YEN CHUYEN FT23139211401682 GD 117710-051923 11:40:51 100,000 5/2023
Bà Trần Thị Lan MBVCB.3542877924.064289.TRAN THI LAN CHUYEN TIEN.CT TU 0901000056210 TRAN THI LAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 064289-051823 13:57:22 10,000 5/2023
Bà Lê Thị Hồng Hạnh LE THI HONG HANH CHUYEN KHOAN GD 799224-051823 13:56:00 10,000 5/2023
Bà Đỗ Thị Thuận MBVCB.3542813361.028308.DO THI THUAN CHUYEN TIEN.CT TU 9948955170 DO THI THUAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 028308-051823 13:43:02 10,000 5/2023
Bà Hà Thị Thúy HA THI THUY CHUYEN KHOAN GD 643673-051823 13:00:58 10,000 5/2023
Bà Đặng Thị Nhi DANG THI NHI CHUYEN KHOAN GD 628773-051823 12:56:51 10,000 5/2023
Bà Phan Thị Sơn PHAN THI SON T4 CK GD 788847-051823 12:47:05 10,000 5/2023
Bà Phan Thị Diễm My PHAN THI DIEM MY CHUYEN TIEN PHAN THI DIEM MY GD 256279-051823 12:43:24 10,000 5/2023
Bà Vũ Thị Nguyệt Linh VU THI NGUYET LINH CHUYEN KHOAN GD 760640-051823 12:39:17 10,000 5/2023
Bà Thiều Thị Nga THIEU THI NGA CHUYEN TIEN GD 499026-051823 12:33:46 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thu Hoa NGUYEN THI THU HOA FT23138637910340 GD 840121-051823 12:32:44 10,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Hoan HOANG THI HOAN CHUYEN TIEN GD 590596-051823 12:32:17 10,000 5/2023
Bà Phạm Thùy Linh PHAM THUY LINH-GD 645340-2023-05-18T12:32:02-970437-/CTR/PHAM THUY LINH CK/MAC/C601D15BF5937124 10,000 5/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến CT CP GIAI PHAP THANH TOAN VN-VNPAY TT QUA CTT NGAY 17.05.2023 20,000,000 5/2023
Viettel Thu hộ VIETTEL THUHO GNNBTT TU 230517 DEN 230517 230518910995029 VDS CHUYEN TIEN THANH TOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THOI GD 163900-051823 04:31:10 1,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh CHUYEN KHOAN TU MOMO GD 080232-051723 23:00:11 50,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh UNG HO BE THY GD 982106-051723 17:21:32 30,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga MBVCB.3537889178.042783.NGUYEN THI HUYNH NGA CHUYEN TIEN.CT TU 0531002555401 NGUYEN THI HUYNH NGA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 042783-051723 14:59:10 100,000 5/2023
Bà Phạm Thị Mai Xuân MBVCB.3537834470.093288.PHAM THI MAI XUAN CHUYEN TIEN.CT TU 0591000375315 PHAM THI MAI XUAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 093288-051723 14:49:26 10,000 5/2023
Ông Huỳnh Trần Hữu Nghĩa HUYNH TRAN HUU NGHIA-GD 931803-2023-05-17T14:44:05-970403-/CTR/CHUC BE MAU KHOE NHA BAO THY/MAC/30BC0EFC739506CB 200,000 5/2023
Bà Lương Ngọc Kiều Trinh IB LUONG NGOC KIEU TRINH FAN NGUOI DEP BAN LINH NGUYEN THUY LINH_TOP 5 MWVN 2022 UNG HO BE BAO THY 200,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Hoàn HOANG THI HOAN CHUYEN TIEN GD 610894-051723 13:43:13 10,000 5/2023
Bà Hoàng Thị BảoThy HOANG THI BAO THY GD 937885-051723 13:11:36 200,000 5/2023
Bà Bùi Thị Thu Hà BUI THI THU HA CHUYEN TIEN GD 902115-051723 12:39:57 10,000 5/2023
Bà Phạm Như Ý PHAM NHU Y CHUYEN KHOAN GD 654834-051723 12:38:25 10,000 5/2023
Bà Lê Thị Thảo MBVCB.3537269654.084230.LE THI THAO CHUYEN TIEN.CT TU 0351001204823 LE THI THAO TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 084230-051723 12:37:14 10,000 5/2023
Bà Phạm Thị Phương PHAM THI PHUONG CHUYEN TIEN GD 143978-051723 12:32:15 10,000 5/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến CT CP GIAI PHAP THANH TOAN VN-VNPAY TT QUA CTT NGAY 16.05.2023 502,000 5/2023
Ông Đỗ Bùi Đức 39989995321-0931324358-DO BUI DUC LOC CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 948083-051723 11:43:07 200,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Quy NGUYEN THI QUY CHUYEN TIEN GD 652474-051723 11:31:26 100,000 5/2023
Ông Anh Nhật Bùi MBVCB.3536912273.036642.FB ANH NHAT BUI UNG HO BE BAO THY.CT TU 1037303027 BUI NHAT ANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 036642-051723 11:29:48 50,500 5/2023
Ủng hộ ẩn danh CHUC EM MAU KHOE GD 245922-051723 08:57:14 100,000 5/2023
Bà Trương Thị Ngoan IB TRUONG THI NGOAN UNG HO 100,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh MINH KHONG CO NHIEU NHUNG CHUC CAC EM MOT DOI AN NHIEN GD 230599-051723 06:34:08 50,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh MBVCB.3535445788.086654.NGUYEN THI NHU QUYNH CHUYEN TIEN.CT TU 0711000296839 NGUYEN THI NHU QUYNH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 086654-051723 05:19:45 200,000 5/2023
Ông Nguyễn Quang Nhật NGUYEN QUANG NHAT CHUYEN KHOAN GD 083828-051723 01:12:03 20,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hân MBVCB.3535288397.076631.NGUYEN THI HAN CHUYEN TIEN.CT TU 0491000168154 NGUYEN THI HAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 076631-051723 00:23:15 100,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh CAU CHUC CAC BE LUON DUOC BINH AN FT23137400289990 GD 647035-051723 00:05:00 1,000,000 5/2023
Bà Hoàng An MBVCB.3535251509.057916.HOANG AN CHUYEN TIEN.CT TU 1037141517 HOANG AN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 057916-051623 23:54:29 20,000 5/2023
Bà Lê Thị Minh Thu IB LE THI MINH THU CHUC BE BAO THY LUON KHOE MANH VA VUI VE 100,000 5/2023
Ông Lê Minh Gia Huy 39969371802-0334958672-LE MINH GIA HUY GUI TANG GD 707476-051623 20:36:04 100,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh HO TRO BE HOANG THI BAO THY GD 131943-051623 20:05:38 100,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh ACB;4516681668;QUY NANG BUOC TUOI THO GD 444207-051623 19:48:46 100,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh SACOMBANK-GD 714420-2023-05-16T19:47:50-970403-/CTR/IBFT UNG HO BE HOANG THI BAO THY/MAC/B4BCADACDF022BDA 200,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh CHUYEN KHOAN GD 321982-051623 19:25:50 200,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh ACB;4516681668;CHUC EM LUON MANH KHOE VUI VE HANH PHUC NHE GD 496837-051623 19:21:56 100,000 5/2023
Bà Bùi Uyên Nghi IB BUI UYEN TINH NGHI UNG HO BE HOANG THI BAO THY 47,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh UNG HO BE BAO THY CHUC BE MAU KHOI BENH GD 474572-051623 19:13:46 200,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh UNG HO CAC EM FT23136701307649 GD 098139-051623 19:08:53 50,000 5/2023
Bà Nguyễn Thanh Trúc MBVCB.3534047595.052528.DONATE BE HOANG THI BAO THI.CT TU 0461000489654 NGUYEN THANH TRUC TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 052528-051623 19:07:59 200,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh SACOMBANK-GD 653811-2023-05-16T18:54:02-970403-/CTR/IBFT UNG HO BE BAO THY/MAC/1BC871344C51BD3A 60,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh HO TRO BE HOANG THI BAO THY FT23136206525658 GD 017532-051623 18:39:42 100,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh UNG HO BE BAO THY GD 768426-051623 18:38:50 100,000 5/2023
Bà Bùi Hoài Dương BUI HOAI DUONG UNG HO QUY GD 768162-051623 18:38:43 50,000 5/2023
Bà Thái Ngọc Hoàng Yến THAI NGOC HOANG YEN-GD 375596-2023-05-16T18:38:29-970448-/CTR/CHUC BE THY MAU KHOE, THUONG EM/MAC/029B7307B2B9606B 50,000 5/2023
Ông Anh ANH DONG GOP QUY TU THIEN FT23136299636722 GD 008668-051623 18:36:40 100,000 5/2023
Ông Mai Trần Trường Sơn IB MAI TRAN TRUONG SON CHUYEN KHOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO 30,000 5/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS219831 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM ND 0H 14 05 23 DEN 23H59 14 05 23 97,140 5/2023
Ông Phan Tiến Phát PHAN TIEN PHAT CHUYEN KHOAN GD 078452-051623 15:10:37 10,000 5/2023
Bà Lưu Thị Bích Phương LUU THI BICH PHUONG CT GD 360107-051623 15:06:33 10,000 5/2023
Bà La Thị Biên LA THI BIEN GD 190778-051623 15:04:35 10,000 5/2023
Ông Võ Đình Quý VO DINH QUY CHUYEN TIEN GD 691395-051623 15:03:45 1 5/2023
Bà Cấn Thị Phương Anh CAN THI PHUONG ANH CHUYEN TIEN GD 570264-051623 12:39:52 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hương ACB;4516681668;NGUYEN THI HUONG GD 157707-051623 12:35:38 20,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thương MBVCB.3531845950.051401.NGUYEN THI QUYNH THUONG CHUYEN TIEN.CT TU 1022514542 NGUYEN THI QUYNH THUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 051401-051623 12:34:44 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Cẩm Ly NGUYEN THI CAM LY CHUYEN FT23136573683058 GD 112605-051623 12:34:34 10,000 5/2023
Bà Đoàn Thị Thu Khuyên DOAN THI THU KHUYEN CHUYEN TIEN GD 126362-051623 12:32:23 10,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh BINH AN HANH PHUC GD 581714-051623 12:16:01 200,000 5/2023
Bà Trần Thị Hiền MBVCB.3531520901.022472.TRAN THI HIEN MSHV 800598337 CK CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO- BV FV.CT TU 0251002314426 TRAN THI HIEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 022472-051623 11:36:51 10,000,000 5/2023
Bs Nguyễn Viết Quỳnh Thư SACOMBANK-GD 183688-2023-05-16T11:36:12-970403-/CTR/IBFT BS. NGUYEN VIET QUYNH THU/MAC/514DFB2B72EE4CEA 2,000,000 5/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến CT CP GIAI PHAP THANH TOAN VN-VNPAY TT QUA CTT NGAY 15.05.2023 110,000 5/2023
Viettel Thu hộ VIETTEL THUHO GNNBTT TU 230515 DEN 230515 230516908445004 VDS CHUYEN TIEN THANH TOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THOI GD 168982-051623 04:31:14 1,005 5/2023
Ông Vũ Tuấn Anh VU TUAN ANH CHUYEN KHOAN GD 513001-051523 18:19:31 10,000 5/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS218769 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM QT 17H 10 05 23 DEN 17H 13 05 23 965,350 5/2023
Ông Lê Vũ MBVCB.3526677663.042619.LE VU .CT TU 1001000298057 LE VU TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 042619-051523 15:12:11 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Dung MBVCB.3526636560.098154.NGUYEN THI DUNG CHUYEN TIEN.CT TU 9917446060 NGUYEN THI DUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 098154-051523 15:05:40 10,000 5/2023
Bà Hồ Thị Ni Ca MBVCB.3526208372.090246.HO THI NI NA.CT TU 0161000794043 HO THI NI NA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 090246-051523 13:51:19 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thương MBVCB.3526196005.087667.NGUYEN THI QUYNH THUONG CHUYEN TIEN.CT TU 1022514542 NGUYEN THI QUYNH THUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 087667-051523 13:50:15 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Thu BUI THI THU GD 777729-051523 13:47:38 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hồng Lam NGUYEN THI HONG LAM GD 964460-051523 13:42:55 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hương NGUYEN THI HUONG CHUYEN KHOAN NGUYEN THI HUONG GD 737611-051523 12:39:46 10,000 5/2023
Bà Lưu Thị Ba LUU THI BA GD 627850-051523 12:36:46 10,000 5/2023
Bà Hà Thị Kim Dung HA THI KIM DUNG FT23135099064853 GD 541397-051523 12:33:40 10,000 5/2023
Bà Huỳnh Ngọc Nhi SHBMB-GD 072749-2023-05-15T12:32:32-970443-/CTR/HUYNH NGOC NHI CHUYEN KHOAN QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO/MAC/4713E72D8D919AB6 10,000 5/2023
Bà Trần Thị Lê TRAN THI LE GD 046927-051523 12:32:59 10,000 5/2023
Bà Cao thị Phượng CAO THI PHUONG-GD 988627-2023-05-15T12:32:06-970403-/CTR/CAO TH PHUONG/MAC/0062983A1D367508 10,000 5/2023
Cty GMO-ZCOM RUNSYSTEM CTY CP GMO-ZCOM RUNSYSTEM-GMO ZCOM RUNSYSTEM TAI TRO CHUONG TRINH LIGHT UP THE SMILE 20,000,000 5/2023
Bà Ngô Thị Hồng Anh TRANSFER-GD 207693-2023-05-14T15:06:30-970449-/CTR/NGO THI HONG ANH CHUYEN TIEN/MAC/DEE4486A7518B434 10,000 5/2023
Bà Sin Thị Thoa SIN THI THOA CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 475554-051423 13:54:10 10,000 5/2023
Bà Tuyết TUYET CK TU THIEN GD 685983-051423 13:47:09 10,000 5/2023
Bà Hà Thị Kim Dung HA THI KIM DUNG FT23135092740104 GD 429470-051423 13:47:03 10,000 5/2023
Bà Cao thị Phượng CAO THI PHUONG-GD 770223-2023-05-14T13:44:19-970403-/CTR/CAO TH PHUONG/MAC/F9AA42F83607D682 10,000 5/2023
Bà Lưu Thị Thanh Ngân LUU THI THANH NGAN CHUYEN TIEN GD 473820-051423 12:58:06 10,000 5/2023
Bà Ngô Thị Duyên NGO THI DUYEN GD 288071-051423 12:45:56 10,000 5/2023
Bà Đỗ Thị Yến DO THI YEN CHUYEN TIEN GD 250816-051423 12:35:54 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thúy NGUYEN THI THUY CHUYEN TIEN GD 888568-051423 12:35:03 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Nhuyên MBVCB.3520773164.055714.NGUYEN THI NHUYEN CHUYEN TIEN.CT TU 0341007037039 NGUYEN THI NHUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 055714-051423 12:33:48 10,000 5/2023
Bà Vũ Thị Hương Lan IB VU THI HUONG LAN VU THI HUONG LAN 10,000 5/2023
Bà Lò Thị Hằng LO THI HANG CHUYEN KHOAN GD 416907-051423 12:32:25 10,000 5/2023
Bà On Thị Ngân ON THI NGAN CHUYEN TIEN GD 412689-051423 12:32:00 10,000 5/2023
Bà Đinh Thị Kim Loan DINH THI KIM LOAN CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 462838-051423 12:32:08 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Ngọc Quyền Anh MBVCB.3518317840.046109.NGUYEN NGOC QUYEN ANH CHUYEN CHUNG TAY GIUP DO.CT TU 1030663256 NGUYEN NGOC QUYEN ANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 046109-051323 20:02:48 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hợp MBVCB.3516790033.094869.NGUYEN THI HOP CHUYEN TIEN TU THIEN.CT TU 0351001218801 NGUYEN THI HOP TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 094869-051323 15:25:25 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền NGUYEN THI THANH HUYEN CHUYEN TIEN GD 624936-051323 15:10:24 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Bé SHBMB-GD 043612-2023-05-13T15:06:37-970443-/CTR/NGUYEN THI BE CHUYEN KHOAN QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO/MAC/2D043BDD927CD102 10,000 5/2023
Bà Lê Thị Thanh Ngân LUU THI THANH NGAN CHUYEN TIEN GD 185326-051323 13:45:22 10,000 5/2023
Bà On Thị Ngân ON THI NGAN CHUYEN TIEN GD 316735-051323 13:42:05 10,000 5/2023
Bà Lê Thị Ngọc Khanh LE THI NGOC KHANH CHUYEN KHOAN GD 246365-051323 12:40:58 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hợp NGUYEN THI HOP GD 443740-051323 12:39:15 10,000 5/2023
Bà Cao Thị Lê Trang CAO THI LE TRANG GD 216540-051323 12:32:16 10,000 5/2023
Bà Phạm Thị Hồng Vân IB PHAM THI HONG VAN CK 20,000,000 5/2023
Viettel Thu hộ VIETTEL THUHO GNNBTT TU 230512 DEN 230512 230513903294074 VDS CHUYEN TIEN THANH TOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THOI GD 090593-051323 04:31:16 1,011 5/2023
Bà Lâm Thị Ngoc Tiên LAM THI NGOC TIEN CHUYEN TIEN GD 047536-051223 19:52:34 10,000 5/2023
Bà Kim Tuyến KIM TUYEN UNG HO QUY GD 652268-051223 15:30:23 520,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung NGUYEN THI TUYET NHUNG CHUYEN KHOAN GD 605659-051223 13:48:57 10,000 5/2023
Bà Cao Thị Xuân CAO THI XUAN CHUYEN TIEN GD 734394-051223 13:45:30 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh NGUYEN THI THU HANH FT23132568022007 GD 903499-051223 12:48:56 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Dung ACB;4516681668;NGUYEN THI DUNG CHUYEN KHOAN GD 719394-051223 12:47:17 20,000 5/2023
Bà Trần Thị Như MBVCB.3510827042.037165.TRAN THI NHU CHUYEN TIEN.CT TU 0871004229170 TRAN THI NHU TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 037165-051223 12:36:57 10,000 5/2023
Bà Phùng Ngọc Linh PHUNG NGOC LINH CHUYEN FT23132843593705 GD 873118-051223 12:34:54 10,000 5/2023
Bà Trần Thị Thanh Thảo TRAN THI THANH THAO CHUYEN KHOAN GD 350401-051223 12:31:45 10,000 5/2023
Viettel Thu hộ VIETTEL THUHO GNNBTT TU 230511 DEN 230511 230512901348538 VDS CHUYEN TIEN THANH TOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THOI GD 148666-051223 04:31:11 14,005 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh BB FT23132003024970 GD 093051-051223 03:12:42 100,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh BB FT23132636097491 GD 985429-051123 23:07:20 100,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh BB FT23132464349716 GD 980922-051123 23:03:04 500,000 5/2023
Bà Nghiêm Thị Hoa NGHIEM THI HOA CK FT23131574942501 GD 430583-051123 18:33:47 2,000,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh BB FT23131798896189 GD 415565-051123 18:28:11 100,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh BB FT23131536200555 GD 906451-051123 15:26:43 500,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thu NGUYEN THI THU CHUYEN TIEN GD 661012-051123 15:06:30 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh MM FT23131579761490 GD 735224-051123 14:17:30 1,000,000 5/2023
Bà Tâm TIT TAM TIT CHUYEN UNG HO FT23131504050294 GD 667916-051123 13:46:42 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh NGUYEN THUY LINH GD 149479-051123 12:57:18 10,000 5/2023
Bà Đặng Thị Phương Anh DANG THI PHUONG ANH-GD 294890-2023-05-11T12:38:46-970403-/CTR/DANG THI PHUONG ANH/MAC/5CBD72979A1C198C 10,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Chấp HOANG THI CHAP GD 726232-051123 12:32:49 10,000 5/2023
Bà Trần Thị Trang TRAN THI TRANG CHUYEN TIEN GD 815493-051123 12:31:40 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh CK UH FT23131454900514 GD 735304-051123 05:23:25 1,500,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh CK B FT23131735882208 GD 734591-051123 05:19:34 1,000,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh CK B FT23131526309885 GD 730256-051123 04:49:50 2,000,000 5/2023
Viettel Thu hộ VIETTEL THUHO GNNBTT TU 230510 DEN 230510 230511999242290 VDS CHUYEN TIEN THANH TOAN CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THOI GD 171933-051123 04:37:00 2,008 5/2023
Ủng hộ ẩn danh NGUYE 732297 FT23131500312111 GD 506830-051023 22:08:20 200,000 5/2023
Bà Nguyễn Thùy Linh NGUYEN THUY LINH GD 642419-051023 20:37:11 10,000 5/2023
Ông Đoàn Văn Lương DOAN VAN LUONG 319091 GD 706161-051023 19:17:34 100,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh CHUC E MAY MAN FT23130997309604 GD 744045-051023 17:30:56 1,000,000 5/2023
Ông Nguyễn Viết Cường MBVCB.3499666633.021036.NGUYEN VIET CUONG CHUYEN TIEN.CT TU 1013454672 NGUYEN VIET CUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 021036-051023 15:05:35 10,000 5/2023
Bà Trần Thị Trang TRAN THI TRANG CHUYEN TIEN GD 825997-051023 13:44:34 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Yến BUI YEN NHI GD 968330-051023 13:42:52 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Yến BUI THI YEN GD 967762-051023 13:42:44 10,000 5/2023
Bà Hà Thanh Thanh HA THANH THANH GD 710728-051023 12:37:25 10,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Phương HOANG THI PHUONG CK HOANG THI PHUONG GD 464292-051023 12:34:00 10,000 5/2023
Bà Giáp Thị Mai GIAP THI MAI GD 460796-051023 12:33:14 10,000 5/2023
Bà Phan Thi Cẩm Tú PHAM THI CAM TU GD 179889-051023 12:33:04 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Hiền NGUYEN THI HIEN NGUYEN THI HIEN GD 458078-051023 12:32:33 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc NGUYEN THI NGOC CHUYEN TIEN GD 829071-051023 12:31:54 10,000 5/2023
Em Yến EM YEN TIEN BINH NUOC GD 897490-051023 10:10:25 320,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Nhân NGUYEN THI NHAN CHUYEN TIEN GD 662754-050923 17:18:08 10,000 5/2023
Ông Nguyễn Đức Trọng NGUYEN DUC TRONG CHUYEN TIEN GD 478454-050923 16:05:57 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thu Lý SHBMB-GD 467329-2023-05-09T13:41:52-970443-/CTR/NGUYEN THU LY/MAC/38DC439E4CE6FFE7 10,000 5/2023
Bà Thái Nguyễn Bách Nhật ACB;4516681668;THAI NGUYEN BACH NHAT CHUYEN KHOAN GD 766623-050923 12:44:23 20,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Liên NGUYEN THI LIEN CHUYEN TIEN GD 961351-050923 12:43:30 10,000 5/2023
Bà Ban Thị Lan BAN THI LAN CHUYEN TIEN GD 711421-050923 12:41:17 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Ngọc Anh BUI THI NGOC ANH GD 125674-050923 12:36:38 10,000 5/2023
Bà Đoàn Thu Thương DOAN THU THUONG GD 685816-050923 12:36:00 10,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Hiền HOANG THI HIEN CHUYEN TIEN GD 917555-050923 12:34:10 10,000 5/2023
Bà Trần Thị Dư MBVCB.3493405866.040383.TRAN THI DU CHUYEN TIEN.CT TU 1035231151 TRAN THI DU TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 040383-050923 12:32:57 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh PHAU THUAT MAY MAN FT23129390978863 GD 719798-050923 04:36:01 500,000 5/2023
Ông Dương Khánh Du CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN-GD 680639-2023-05-08T21:38:03-970448-/CTR/MOMOT01283676230T39624766810T970416THO DUONG KHANH DU UNG HO QUY/MAC/45E79AA344F6C329 100,000 5/2023
BS Nguyễn Viết Quỳnh Thư SACOMBANK-GD 969695-2023-05-08T18:23:38-970403-/CTR/IBFT BS NGUYEN VIET QUYNH THU/MAC/91A8D4803CD90695 2,000,000 5/2023
Bà Lương Thị Hoàn LUONG THI HOAN CHUYEN KHOAN GD 608645-050823 13:43:06 10,000 5/2023
Bà Đoàn Thị Huyền Trang DOAN THI HUYEN TRANG CHUYEN KHOAN GD 603653-050823 13:41:33 10,000 5/2023
Bà Đinh Phương Nữ DINH PHUONG NU CHUYEN FT23128860007490 GD 222530-050823 13:41:26 10,000 5/2023
Bà Phùng Thị Tiên ACB;4516681668;PHUNG THI TIEN CHUYEN KHOAN GD 393418-050823 12:43:34 20,000 5/2023
Bà Vũ Thị Thúy MBVCB.3488167305.029495.VU THI THUY .CT TU 1026901999 VU THI THUY TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 029495-050823 12:41:45 10,000 5/2023
Bà Mai Thị Ngọc MAI THI NGOC CK GD 754112-050823 12:34:17 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà NGUYEN THI NGOC HA CHUYEN TIEN GD 965217-050823 12:33:33 10,000 5/2023
Bà Chu Thị Dung CHU THI DUNG CK GD 750479-050823 12:33:13 10,000 5/2023
Gia đình Quốc Dũng & Đào Trang IBVCB.3486812605.083410.QUOC DUNG & DAO TRANG XIN UNG HO MOT IT TIEN VAO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 0071001908108 LY QUOC DUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 083410-050823 08:36:01 200,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh UNG HO QUY TU THIEN FT23128016932809 GD 958873-050723 20:59:30 20,000 5/2023
Bà Phan Thị Ngọc Hân PHAN THI NGOC HAN GD 485110-050723 13:45:05 10,000 5/2023
Bà Phan Thị Kim Anh PHAN THI KIM ANH GD 170004-050723 13:02:37 10,000 5/2023
Bà Đinh Thị Liên MBVCB.3483585564.044051.DINH THI LIEN CHUYEN TIEN.CT TU 0821000122051 DINH THI LIEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 044051-050723 12:37:55 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị The NGUYEN THI THE CHUYEN KHOAN GD 189663-050723 12:32:37 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Mai Anh MBVCB.3479538509.080225.NGUYEN MAI ANH.CT TU 0381000598521 NGUYEN THI LINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 080225-050623 14:28:01 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Linh MBVCB.3479432983.023333.NGUYEN THI LINH .CT TU 0381000598521 NGUYEN THI LINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 023333-050623 14:01:59 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị The NGUYEN THI THE CHUYEN KHOAN GD 739932-050623 13:58:11 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Vân NGUYEN THI VAN CHUYEN KHOAN GD 707349-050623 12:38:27 10,000 5/2023
Bà Cao Vũ Ngọc Anh ACB;4516681668;CAO VU NGOC ANH CHUYEN KHOAN GD 768117-050623 12:35:24 20,000 5/2023
Bà Ngô Thị Thanh ACB;4516681668;NGO THI THANH CHUYEN KHOAN GD 434765-050623 12:33:27 20,000 5/2023
Bà Phạm Thị Hương PHAM THI HUONG CHUYEN KHOAN GD 682444-050623 12:31:51 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc NGUYEN THI BAO NGOC CHUYEN TIEN GD 968208-050623 12:31:31 10,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh NANG BUOC TUOI THO GD 376149-050623 07:57:35 200,000 5/2023
Bà Trần Thị Huyền TRANTHIHUYEN GD 600602-050523 21:42:24 10,000 5/2023
GIVEASIA PTE LTD QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO 15456 - B/O GIVEASIA PTE LTD.2023.05 DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD# 15,845,225 5/2023
Bà Đào Thị Quỳnh Như DAO THI QUYNH NHU GD 043240-050523 14:03:39 10,000 5/2023
Bà Phạm Thị Hương PHAM THI HUONG CHUYEN KHOAN GD 963509-050523 13:43:33 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên NGUYEN THI MY DUYEN CHUYEN KHOAN GD 956242-050523 13:41:39 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo MBVCB.3473831599.031788.NGUYEN THI PHUONG THAO CHUYEN TIEN.CT TU 1035830348 NGUYEN THI PHUONG THAO TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 031788-050523 12:35:27 10,000 5/2023
Bà Đào Thị Thơm DAO THI THOM CHUYEN TIEN GD 639209-050523 12:31:58 10,000 5/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến CT CP GIAI PHAP THANH TOAN VN-VNPAY TT QUA CTT NGAY 04.05.2023 300,000 5/2023
Cty TNHH TFEE-NICE-VIBE CONG TY TNHH TFEE-NICE VIBE TRICH LOI NHUAN THANG 4 DONG GOP QUY NANG BUOC TUOI THO 942,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh NANG BUOC TUOI THO GD 996235-050423 17:22:45 100,000 5/2023
Bà Trần Thị Kiều TRAN THI KIEU CHUYEN TIEN GD 116305-050423 15:19:05 15,000,000 5/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến CT CP GIAI PHAP THANH TOAN VN-VNPAY TT QUA CTT NGAY 28.04-03.05.2023 200,000 5/2023
Bà Đào Thị Thơm DAO THI THOM CHUYEN TIEN GD 756321-050423 13:43:28 10,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Mai HOANG THI MAI CHUYEN TIEN GD 895698-050423 12:32:50 10,000 5/2023
Bà Huỳnh Thị Bé HUYNH THI BE NGOAN-GD 234036-2023-05-03T13:57:56-452999-/CTR/HUYNH THI BE NGOAN CHUYEN TIEN/MAC/562023FF65234036 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Lan NGUYEN THI LAN CHUYEN TIEN (BY TPBANK CHATPAY) GD 750809-050323 13:06:00 10,000 5/2023
Bà Trần Thị Kim Anh TRAN THI KIM ANH + T1 GD 180144-050323 12:33:34 10,000 5/2023
Bà Đặng Thị Thanh Thảo SACOMBANK-GD 503365-2023-05-03T11:57:46-970403-/CTR/IBFT DANG THI THANH THAO CHUYEN TIEN/MAC/898DF42D4ED0F0C4 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Hường MBVCB.3463740889.020812.BUI THI HUONG CHUYEN TIEN.CT TU 0201000676813 BUI THI HUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 020812-050323 11:07:30 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Xuyến MBVCB.3463722634.091275.BUI THI XUYEN CHUYEN TIEN.CT TU 1016851722 BUI THI XUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 091275-050323 11:03:57 10,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh NANG BUOC TUOI THO GD 786896-050323 10:48:27 150,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh NANG BUOC TUOI THO GD 313105-050223 16:16:11 150,000 5/2023
Bà Hoàng Thị Nguyệt HOANG THI NGUYET CHUYEN KHOAN GD 529226-050223 13:47:00 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Hường MBVCB.3460287535.037696.BUI THI HUONG CHUYEN TIEN.CT TU 0201000676813 BUI THI HUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 037696-050223 13:45:18 10,000 5/2023
Bà Bùi Thị Xuyến MBVCB.3460284718.034678.BUI THI XUYEN CHUYEN TIEN.CT TU 1016851722 BUI THI XUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 034678-050223 13:43:34 10,000 5/2023
Bà Phan Thị Kiều Trang PHAN THI KIEU TRANG GD 179085-050223 12:34:00 10,000 5/2023
Ông Nguyễn Văn Huyền NGUYEN VAN HUYEN CK GD 304101-050223 12:32:58 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thu Phương NGUYEN THU PHUONG CHUYEN KHOAN GD 302808-050223 12:32:34 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Như Loan IBNGUYEN THI NHU LOAN NGUYEN THI NHU LOAN 250010 HO TRO- THQNH UYEN GIOI THIEU 1,000,000 5/2023
Bà Kim Thị Thanh Thảo KIM THI THANH THAO CHUYEN TIEN GD 108075-050123 13:49:25 10,000 5/2023
Bà Nguyễn Thu Phương NGUYEN THU PHUONG CHUYEN KHOAN GD 423529-050123 13:42:04 10,000 5/2023
Bà Nông Diệp Anh ACB;4516681668;NONG DIEP ANH 472205 GD 530670-043023 15:47:23 100,000 5/2023
Bà Nông Diệp Anh ACB;4516681668;NONG DIEP ANH 814401 GD 653821-043023 15:45:55 100,000 5/2023
Bà Nguyễn Thị Thim NGUYEN THI THIM GD 436895-043023 13:04:01 10,000 5/2023
Bà Cao Thị Yến CAO THI YEN CHUYEN KHOAN GD 126374-043023 12:34:20 10,000 5/2023
Bà Phạm Thị Thu Hoài MBVCB.3452740111.021648.PHAM THI THU HOAI CHUYEN TIEN.CT TU 0501000118092 PHAM THI THU HOAI TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 021648-043023 12:32:17 10,000 5/2023
Bà Ngô Thị Hoài Văn MBVCB.3452740083.021608.NGO THI HOAI VAN CHUYEN TIEN TT.CT TU 0361001504044 NGO THI HOAI VAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 021608-043023 12:32:11 10,000 5/2023
Bà Đỗ Thị Huệ DO THI HUE CHUYEN TIEN GD 643812-042923 14:01:30 10,000 5/2023
Bà Cao Thị Yến CAO THI YEN CHUYEN KHOAN GD 803235-042923 13:47:52 10,000 5/2023
Bà Đinh Thị Diệu Linh DINH THI DIEU LINH GD 659169-042923 13:46:36 10,000 5/2023
Bà Vũ Thị Phương Khánh VU THI PHUONG KHANH CHUYEN TIEN GD 158486-042923 13:41:43 10,000 5/2023
Bà Đặng Thị Diệu Linh ACB;4516681668;DANG THI DIEU LINH CHUYEN KHOAN GD 501980-042923 12:36:52 20,000 5/2023
Bà Đỗ Thị Hường DO THI HUONG CHUYEN KHOAN GD 113141-042923 12:32:09 10,000 5/2023
Ủng hộ ẩn danh GIUP DO BE BON DONG OU YA THAO GD 958081-042823 19:22:52 50,000 5/2023
Dr Bernard Colin Dr Bernard Colin ủng hộ cho Quỹ US$735 17,132,850 5/2023
Ủng hộ qua Ví điện tử Momo Phí thu hộ tháng 04-2023 (Hóa đơn VAT IC23TMS-20394 ngày 28-04-2023) 0.5% trên số tiền Mạnh thường quân ủng hộ qua ví Điện tử Momo (Momo cấn trừ ngay sau khi nhận tài trợ) 147,272 4/2023
Bà Thu Anh FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 04-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 200,000 4/2023
Bà Thanh Tam FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 04-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 4/2023
Bà Huong Thao FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 04-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 200,000 4/2023
Bà Phan Dieu Ha FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 04-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 4/2023
Bà Mai Thi Phuong Anh FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 04-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 04-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà-HN800134024 Ủng hộ Quỹ tháng 04-2023 do FV thu hộ 3,000,000 4/2023
Bà Lê Thị Mai-HN800742864 Ủng hộ Quỹ tháng 04-2023 do FV thu hộ 925,000 4/2023
BS Lý Quốc Thịnh IB LY QUOC THINH UNG HO QUY 2,000,000 4/2023
Bà Đặng Thị Diệu Linh ACB;4516681668;DANG THI DIEU LINH CHUYEN KHOAN GD 466096-042823 13:55:34 20,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Hường DO THI HUONG CHUYEN KHOAN GD 885887-042823 13:43:17 10,000 4/2023
Ủng hộ qua Ví điện tử Momo CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN-MOMO THANH TOAN THU HO LE NHAT GIA HUNG_27.04.2023 CT TU 0421000497561 CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NA 29,307,172 4/2023
Ủng hộ ẩn danh NANG BUOC TUOI THO GD 634823-042723 15:22:48 130,000 4/2023
Bà Dương Thị Thùy Trang MBVCB.3437887851.059184.DUONG THI THUY TRANG CHUYEN TIEN.CT TU 0411001034100 DUONG THI THUY TRANG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 059184-042723 13:45:44 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thùy Dung SACOMBANK-GD 837503-2023-04-27T12:35:50-970403-/CTR/IBFT NGUYEN THUY DUNG/MAC/0B6ADF274328B665 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga MBVCB.3437590934.052086.QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 0281000516051 NGUYEN THI NGOC NGA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 052086-042723 12:34:50 10,000 4/2023
Bà Trương Thị Khánh Vân TRUONG THI VAN KHANH CK FT23116600803427 GD 602343-042623 18:11:07 180,000 4/2023
Bà Hà Thị Minh Trà HA THI MINH TRA CHUYEN TIEN GD 794297-042623 18:01:19 360,000 4/2023
Cty TNHH SATO Group HBCTY TNHH SATO GROUP NGUYEN GOP QUY NANG BUOC TUOI THO THANG 1+2+3/2023 9,000,000 4/2023
Bà Ngô Thị Huệ NGO THI HUE CHUYEN KHOAN GD 580225-042623 13:57:57 10,000 4/2023
Bà Trần Thái Phương Uyên MBVCB.3432734659.049301.TRAN THAI PHUONG UYEN CHUYEN TIEN AO/.CT TU 0331000476114 TRAN THAI PHUONG UYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 049301-042623 13:25:33 260,000 4/2023
Bà Nguyễn Ngọc Giàu IBFT NGUYEN NGOC GIAU CHUYEN TIEN GD 965925-042623 12:37:55 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Hồng Luyến LE THI HONG LUYEN GD 869180-042623 12:34:06 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Liên NGUYEN THI LIEN CHUYEN TIEN GD 442046-042623 12:33:07 10,000 4/2023
Gia đình bé Nguyễn Hữu Thịnh IB BUI THI THUY TRINH NGUOI NHA BE NGUYEN HUU THINH UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO 10,000,000 4/2023
BS Nguyễn Viết Quỳnh Thư IBFT BS NGUYEN VIET QUYNH THU GD 334118-042523 16:21:44 10,000,000 4/2023
Bà Dương Thị Minh Huyền DUONG THI MINH HUYEN CHUYEN TIEN GD 820110-042523 14:02:12 10,000 4/2023
Bà Hồ Huệ KPA HO HUE CHUYEN TIEN GD 202527-042523 12:40:29 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Xoan LE THI XOAN CHUYEN KHOAN GD 593840-042523 12:35:27 10,000 4/2023
Bà Lò Thị Xuân MBVCB.3425091349.086609.LO THI XUAN CHUYEN TIEN.CT TU 1028721946 LO THI XUAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 086609-042423 20:34:33 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến MBVCB.3415684672.097067.NGUYEN THI HOANG YEN CHUYEN TIEN.CT TU 0101000911577 NGUYEN THI HOANG YEN TO I 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) TK 4516681668 NHAN CHUYEN KHOAN 0101000911577 097067 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến MBVCB.3415689863.095538.NGUYEN THI HOANG YEN CHUYEN TIEN.CT TU 0101000911577 NGUYEN THI HOANG YEN TO I 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) TK 4516681668 NHAN CHUYEN KHOAN 0101000911577 095538 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hằng NGUYEN THI HANG CHUYEN FT23114220566840 GD 349444-042423 13:42:13 10,000 4/2023
Bà Huỳnh Thị Kim Phượng MBVCB.3422825228.064833.HUYNH THI KIM PHUONG CHUYEN TIEN.CT TU 0671004088424 HUYNH THI KIM PHUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 064833-042423 13:32:01 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy NGUYEN THI THU THUY CHUYEN TU THIEN FT23114895061516 GD 208371-042423 12:32:45 10,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Hồng Gấm MBVCB.3420878282.054287.DO THI HONG GAM CHUYEN TIEN.CT TU 0071001169919 DO THI HONG GAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 054287-042423 06:04:14 3,000,000 4/2023
Bà Đặng Thị Nhung IBFT DANG THI NHUNG GD 493785-042323 12:36:38 10,000 4/2023
Bà Tăng Ngọc Ánh MBVCB.3418036905.006153.TANG NGOC ANH .CT TU 1020451404 TANG NGOC ANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 006153-042323 12:35:36 10,000 4/2023
Bà Lò Thị Dân MBVCB.3418036604.071410.LO THI DAN CHUYEN TIEN.CT TU 0351000999779 LO THI DAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 071410-042323 12:35:26 10,000 4/2023
Ông Nguyễn Bình An MBVCB.3418033182.070090.NGUYEN BINH AN T7 CHUYEN TIEN.CT TU 9987837399 NGUYEN THI BINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 070090-042323 12:34:46 10,000 4/2023
Bà Hồ Thị Ngọc Kiều HO THI NGOC KIEU CHUYEN KHOAN GD 415866-042323 12:33:36 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Dung NGUYEN THI DUNG GD 415567-042323 12:33:32 10,000 4/2023
Bà Ngô Thị Phương Nam MBVCB.3418022047.065913.NGO THI PHUONG NAM T5.CT TU 1036481005 NGO THI NAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 065913-042323 12:33:04 10,000 4/2023
Bà Phạm Thị Phương Thúy MBVCB.3418028740.064632.PHAM THI PHUONG THUY CHUYEN TIEN.CT TU 0691000428725 PHAM THI PHUONG THUY TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 064632-042323 12:32:32 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hồng NGUYEN THI HONG CHUYEN TIEN GD 442168-042223 17:18:05 10,000 4/2023
Bà RMAH H NGA ACB;4516681668;RMAH H NGA CHUYEN KHOAN GD 214560-042223 13:57:05 20,000 4/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh CHUC CAC SM MANH KHOE FT23112430386876 GD 286082-042223 13:56:23 500,000 4/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh CHUC CAC EM BINH AN FT23112531414095 GD 276475-042223 13:51:14 500,000 4/2023
Bà Tăng Ngọc Ánh MBVCB.3413918543.007820.TANG NGOC ANH CHUYEN TIEN.CT TU 1020451404 TANG NGOC ANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 007820-042223 13:44:30 10,000 4/2023
Bà Ngô Thị Nam MBVCB.3413912562.023861.NGO THI NAM CHUYEN TIEN.CT TU 1036481005 NGO THI NAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 023861-042223 13:44:18 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh CHUC CAC EM BINH AN FT23112080880704 GD 260810-042223 13:42:50 500,000 4/2023
Bà Hồ Thị Ngọc Kiều HO THI NGOC KIEU CHUYEN KHOAN GD 536598-042223 13:42:49 10,000 4/2023
Bà Hoàng Thị Huyền Trang HOANG THI HUYEN TRANG GD 634111-042223 13:42:43 10,000 4/2023
Bà Võ Thị Huyền Linh ACB;4516681668;VO THI HUYEN LINH CHUYEN KHOAN GD 850860-042223 13:09:34 20,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Dung NGUYEN THI DUNG CHUYEN KHOAN GD 394861-042223 12:34:24 10,000 4/2023
Bà Phan Thị Hải Tuyết MBVCB.3413652922.030446.PHAN THI HAI TUYET .CT TU 1019720333 PHAN THI HAI TUYET TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 030446-042223 12:32:34 10,000 4/2023
Ông Ngô Ngọc Linh MBVCB.3413652537.030004.NGO NGOC LINH CHUYEN TIEN.CT TU 9388068883 NGO NGOC LINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 030004-042223 12:32:31 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Lan Anh LE THI LAN ANH CHUYEN TIEN GD 887294-042223 12:32:13 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thúy Nga NGUYEN THUY NGA GD 654509-042123 20:10:56 10,000 4/2023
Bà Phan Thị Hải Tuyết MBVCB.3410720962.081048.PHAN THI HAI TUYET CHUYEN TIEN.CT TU 1019720333 PHAN THI HAI TUYET TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 081048-042123 18:46:48 10,000 4/2023
Ông Đặng Thiên Tuệ DANG THIEN TUE CHUYEN TIEN GD 344589-042123 12:34:25 10,000 4/2023
Bà Thiên Nga MBVCB.3408152780.041338. THIEN NGA HOI TTDL GOP PHEP MAU Y TE.CT TU 0231000562222 VO THI THIEN NGA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 041338-042123 10:36:31 500,000 4/2023
Bà Nguyễn Hoàng Anh CHUC CAC EM KHOE MANH FT23111127783306 GD 152285-042123 00:00:21 200,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh ZP6HI3B4QKDP CHUYEN QUA ZALOPAY GD 071680-042023 21:08:38 100,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi NGUYEN THI KIEU NHI CHUYEN TIEN HO TRO BE TRAM FT23110449095371 GD 384029-042023 17:06:00 10,000,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo NGUYEN THI PHUONG THAO CHUYEN TIEN GD 150428-042023 13:43:58 10,000 4/2023
Bà Cao Thị Hồng Thắm CAO THI HONG THAM GD 864254-042023 12:37:46 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Nhung IBFT NGUYEN THI NHUNG CHUYEN TIEN GD 006922-042023 12:35:56 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Danh Nhân NGUYEN THI DANH NHAN CHUYEN TIEN GD 858789-042023 12:35:45 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Bình NGUYEN THI BINH CHUYEN KHOAN GD 473652-042023 12:31:23 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi NGUYEN THI KIEU NHI CHUYEN TIEN HO TRO BE TRAM FT23110651639554 GD 677854-042023 11:38:25 10,000,000 4/2023
Bà Trần Thị Thúy Nhung IB TRAN THI THUY NHUNG NHUNG UNG HO QUY NBTT 2,610,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Nhung NGUYEN THI NHUNG CHUYEN TIEN GD 973138-041923 14:10:09 10,000 4/2023
Bà Cao Thị Hồng Thắm CAO THI HONG THAM CHUYEN TIEN GD 581723-041923 13:49:39 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Bình NGUYEN THI BINH CHUYEN KHOAN GD 717776-041923 13:44:16 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Danh Nhân NGUYEN THI DANH NHAN CHUYEN TIEN GD 562322-041923 13:42:33 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân IB NGUYEN HUYNH THIEN NGAN CHUC LE 30.4 111,111 4/2023
Ông Nguyễn Ngọc Khỏe NGUYEN NGOC KHOE CHUYEN KHOAN GD 765675-041923 12:52:58 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Phương NGUYEN THI PHUONG CHUYEN TIEN GD 170231-041923 12:42:07 10,000 4/2023
Vũ Thị Thúy Liên VU THI THUY LIEN CHUYEN TIEN DEN QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO - 4516681668 GD 274162-041923 00:34:06 10,000 4/2023
Đặng Thị Kim Thao DANG THI KIM THOA CHUYEN KHOAN DANG THI KIMTHOA GD 477901-041923 12:33:44 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Mỹ Hòa LE THI MY HOA FT23109621308314 GD 542515-041923 12:32:51 10,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh HO TRO BE THANH TAI TRUNG HAU DIEU TRI GD 733384-041923 10:14:47 50,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO GD 488506-041923 09:53:25 1,350,000 4/2023
Bà Lê Thị Mỹ Hòa LE THI MY HOA GD 189602-041823 20:51:47 10,000 4/2023
Bà Thu Ngân ACB;4516681668;THU NGAN CHUYEN KHOAN GD 601091-041823 12:51:55 20,000 4/2023
Bà Bùi Thùy Dung BUI THUY DUNG FT23108396316533 GD 308260-041823 12:34:30 10,000 4/2023
Bà Phạm Thanh Yến IBFT PHAM THANH YEN CHUYEN TIEN GD 252093-041823 12:33:35 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hoa NGUYEN THI HOA CHUYEN FT23108633939382 GD 304242-041823 12:32:37 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Nga MBVCB.3393805881.094649.NGUYEN THI NGA T5103.CT TU 0101001056409 NGUYEN THI NGA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 094649-041823 12:32:14 10,000 4/2023
Bà Ngô Thị Tuyết Kiều IBFT NGO THI TUYET KIEU CHUYEN TIEN GD 250749-041823 12:32:01 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Nga MBVCB.3391285086.087523.QUYNH NGA.CT TU 0101001056409 NGUYEN THI NGA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 087523-041723 20:35:59 10,000 4/2023
Xanh Yêu Thương MBVCB.3390955816.054823.XYT DOI UNG CHO BE DONG YA THAO VAO QUY NANG BUOC TUOI THO FV DE PHAU THUAT TAY BE.CT TU 0421000468404 HA MY LINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 054823-041723 19:35:10 30,000,000 4/2023
Chị Nhi và Anh Long CHI NHI VA ANH LONG HO TRO CHO BE BAO TRAM FT23107308041490 GD 465556-041723 15:28:26 30,000,000 4/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến CT CP GIAI PHAP THANH TOAN VN-VNPAY TT QUA CTT NGAY 14-16.04.2023 100,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Nga NGUYEN THI NGA CHUYEN TIEN GD 946440-041723 13:41:56 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Phương Trinh MBVCB.3388689051.017471.NGUYEN PHUONG TRINH.CT TU 0371000473612 NGUYEN PHUONG TRINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 017471-041723 13:03:27 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Nguyệt LE THI NGUYET CHUYEN TIEN GD 982913-041723 12:44:47 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang NGUYEN THI HUYEN TRANG-MBVCB.3379294199.NGUYEN THI HUYEN TRANG CHUYEN TIEN.CT TU 0361000247631 TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO (ACB) A CHAU 10,000 4/2023
Bà Mai Thị Nam MAI THI NAM CHUYEN TIEN GD 282942-041623 19:59:03 10,000 4/2023
Bà Đặng Thị Lan DANG THI LAN CHUYEN KHOAN GD 797674-041623 13:50:44 10,000 4/2023
Bà Đỗ Tuyết Hậu DO TUYET HAU CHUYEN KHOAN GD 789371-041623 13:48:20 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hoa MBVCB.3383931831.085213.NGUYEN THI HOA CHUYEN TIEN.CT TU 0361000247040 NGUYEN THI HOA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 085213-041623 13:42:40 10,000 4/2023
Bà Đặng Thị Diễm Trinh MBVCB.3383665043.023777.DANG THI DIEM TRINH.CT TU 0161001593923 NGO VIET DUC TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 023777-041623 12:35:35 10,000 4/2023
Bà Lê Hải Yến LE HAI YEN GD 976717-041623 12:35:15 10,000 4/2023
Bà Hà Thị Minh Thu MBVCB.3383671217.023129.HA THI MINH THU CHUYEN TIEN.CT TU 9325459560 HA THI MINH THU TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 023129-041623 12:35:14 10,000 4/2023
Bà Phan Thị Hương PHAN THI HUONG T5 GD 348095-041623 12:34:21 10,000 4/2023
Bà Nông Thị Phương NONG THI PHUONG CHUYEN KHOAN GD 347913-041623 12:34:15 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Trâm Anh NGUYEN THI TRAM ANH CHUYEN KHOAN GD 518222-041623 12:32:36 10,000 4/2023
Bà Đào Thị Bích Ngọc ACB;4516681668;DAO THI BICH NGOC CHUYEN KHOAN GD 364637-041623 12:32:08 20,000 4/2023
Ông Lê Ngọc Vân LE NGOC VAN CHUYEN TIEN GD 924652-041623 12:32:06 10,000 4/2023
Bà Lý Thị Mi LY THI MI CHUYEN KHOAN GD 902487-041523 20:16:59 10,000 4/2023
Bà Phạm Thị Huyền PHAM THI HUYEN CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 732724-041523 20:03:24 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Trâm Anh NGUYEN THI TRAM ANH CHUYEN KHOAN GD 322575-041523 19:43:39 10,000 4/2023
Bà Đào Thị Bích Ngọc ACB;4516681668;DAO THI BICH NGOC CHUYEN KHOAN GD 701580-041523 15:44:53 20,000 4/2023
Bà Hà Thị Mai Hương HA THI MAI HUONG CHUYEN TIEN GD 865931-041523 14:10:00 10,000 4/2023
Ông Lê Ngọc Vân LE NGOC VAN CHUYEN TIEN GD 516552-041523 13:52:16 10,000 4/2023
Bà Đặng Thị Diễm Trinh MBVCB.3379168130.016976.DANG THI DIEM TRINH UNG HO.CT TU 1013608952 DANG THI DIEM TRINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 016976-041523 13:43:53 10,000 4/2023
Bà Trần Nguyễn Ngọc Tâm TRAN NGUYEN NGOC TAM GD 711885-041523 12:52:19 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Diệu Linh NGUYEN THI DIEU LINH T7 GD 978603-041523 12:37:36 10,000 4/2023
Bà Đinh Thị Thu Trang DINH THI THU TRANG CHUYEN KHOAN GD 645231-041523 12:37:27 10,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh BINH AN HANH PHUC GD 675703-041423 20:56:04 200,000 4/2023
Bà Võ Thị Kim Trang IBFT VO THI KIM TRANG CHUYEN TIEN GD 103546-041423 20:28:39 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hậu NGUYEN THI HAU GD 524294-041423 20:19:35 10,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh CHUC MUNG SINH NHAT FT23104171062765 GD 671265-041423 18:46:18 999,999 4/2023
Bà Nguyễn Gia Hân MBVCB.3374425236.047186.NGUYEN GIA HAN CHUYEN TIEN.CT TU 9329168994 NGUYEN GIA HAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 047186-041423 15:07:56 10,000 4/2023
Bà Lê Tuyết Vi MBVCB.3374371516.023385.LE TUYET VI.CT TU 1020267571 LE TUYET VI TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 023385-041423 15:00:02 10,000 4/2023
Bà Trần Nguyễn Ngọc Tâm TRAN NGUYEN NGOC TAM GD 696650-041423 14:04:07 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thúy Liên NGUYEN THI THUY LIEN CHUYEN FT23104319948657 GD 871842-041423 13:26:12 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Lê NGUYEN THI LE CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 493090-041423 12:40:17 10,000 4/2023
Bà Đào Thị Diệu Hương DAO THI DIEU HUONG CHUYEN KHOAN GD 605388-041423 12:39:27 10,000 4/2023
Bà Đặng Thị nghiệp DANG THI NGHIEP T7 GD 590057-041423 12:35:45 10,000 4/2023
Bà Bùi Thị Diệu Thanh BUI THI DIEU THANH CHUYEN TIEN GD 411311-041423 12:34:21 20,000 4/2023
Bà Trương Thị Thúy TRUONG THI THUY CHUYEN TIEN GD 800738-041423 12:33:45 10,000 4/2023
Bà Đoàn Thị Thư DOAN THI THU T7 GD 801557-041423 12:33:28 10,000 4/2023
Bà Dương Bá Diệu Hương DUONG BA DIEU HUONG T6 CK GD 388334-041423 12:32:36 10,000 4/2023
Bà Phan Nhị Thúy Nga MBVCB.3373672728.056358.PHAN NHI THUY NGA.CT TU 1026134412 PHAN NHI THUY NGA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 056358-041423 12:32:19 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương NGUYEN THI THANH HUONG CHUYEN KHOAN GD 386389-041423 12:32:10 10,000 4/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến CT CP GIAI PHAP THANH TOAN VN-VNPAY TT QUA CTT NGAY 13.04.2023 1,700,000 4/2023
Ông Nguyễn Văn Trinh CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN-GD 357658-2023-04-14T10:04:26-970448-/CTR/MOMOT0909783872T38676745919T970416TNGUYEN VAN TRINH CHUYEN TIEN QUA MOMO/MAC/44808111093B0797 23,500 4/2023
Ông Nguyễn Trường An NGUYEN TRUONG AN CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 436473-041323 23:30:26 1,000 4/2023
Bà Trần Thị Thúy TRANTHITHUY CK GD 864549-041323 19:07:03 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Huệ MBVCB.3369782816.058401.NGUYEN THI HUE CHUYEN TIEN.CT TU 0361000353819 NGUYEN THI HUE TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 058401-041323 16:26:29 10,000 4/2023
Bà Quách Thị Tú QUACH THI TU CHUYEN TIEN GD 243535-041323 16:26:28 10,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Kim Dung DO THI KIM DUNG CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 361686-041323 15:33:05 20,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Lê NGUYEN THI LE CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 347191-041323 13:45:53 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh NGUYEN THI NGOC ANH CHUYEN TIEN GD 508128-041323 12:43:06 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hải NGUYEN THI HAI CHUYEN TIEN GD 506004-041323 12:40:17 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Duy Thuyên NGUYEN THI DUY THUYEN CHUYEN KHOAN GD 555745-041323 12:34:32 10,000 4/2023
Bà Võ Thị Hồng Quân MBVCB.3368662459.096476.VO THI HONG QUAN .CT TU 0281000239407 VO THI HONG QUAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 096476-041323 12:34:03 10,000 4/2023
Bà Quang Thùy Linh MBVCB.3368659313.093031.QUANG THUY LINH CHUYEN TIEN.CT TU 0341007096683 QUANG THUY LINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 093031-041323 12:32:44 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thu Thanh NGUYEN THI THU THANH CK FT23103500778225 GD 657740-041323 12:32:28 10,000 4/2023
Bà Kiều Thị Huyền MBVCB.3368644916.088302.KIEU THI HUYEN CHUYEN TIEN.CT TU 1012946527 KIEU THI HUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 088302-041323 12:30:50 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Bích Trâm MBVCB.3365855252.064029.NGUYEN THI BICH TRAM.CT TU 1024430029 NGUYEN THI BICH TRAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 064029-041223 19:36:37 10,000 4/2023
Bà Kiều Thị Huyền MBVCB.3365694658.060229.KIEU THI HUYEN CHUYEN TIEN.CT TU 1012946527 KIEU THI HUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 060229-041223 19:12:30 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thúy NGUYEN THI THUY CHUYEN TIEN GD 840669-041223 18:55:08 10,000 4/2023
Ông Bùi Châu Thanh IB BUI CHAU THANH T4-ALH-DONG GOP TIEN QUY NBTT 973,000 4/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS199310 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM ND 0H 10 04 23 DEN 23H59 10 04 23 196,040 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hải NGUYEN THI HAI CHUYEN TIEN GD 763490-041223 15:04:44 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh NGUYEN THI NGOC ANH GD 712471-041223 14:06:58 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo ACB;4516681668;NGUYEN THI THU THAO CHUYEN KHOAN GD 360684-041223 14:02:53 20,000 4/2023
Bà La Thị Phúc LA THI PHUC CHUYEN TIEN TU THIEN HOAN THANH NHIEM VU 9 GD 682596-041223 13:47:04 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Duy Thuyên NGUYEN THI DUY THUYEN CHUYEN KHOAN GD 692985-041223 13:44:19 10,000 4/2023
Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh HOANG THI HONG HANH CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 195304-041223 12:52:52 10,000 4/2023
Bà Vi Thị Anh VI THI ANH CHUYEN KHOAN GD 475187-041223 12:38:56 10,000 4/2023
Bà Đinh Thị Thảo DINH THI THAO GD 193016-041223 12:38:39 10,000 4/2023
Bà Đặng Hồng Tuyết DANG HONG TUYET T1 CK GD 691791-041223 12:36:21 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hương NGUYEN THI HUONG T7 CK FT23102530562131 GD 575068-041223 12:35:17 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thu Hằng MBVCB.3363568907.040096.NGUYEN THU HANG .CT TU 0011004077656 NGUYEN THU HANG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 040096-041223 12:33:26 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Thanh LE THI THANH CHUYEN TIEN GD 415020-041223 12:33:24 10,000 4/2023
Bà Bùi Thị Duệ MBVCB.3363567595.038671.BUI THI DUE CHUYEN TIEN.CT TU 0351000617755 BUI THI DUE TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 038671-041223 12:33:04 10,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Lan MBVCB.3363565392.019662.DO THI LAN CHUYEN TIEN.CT TU 1012924799 DO THI LAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 019662-041223 12:32:12 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Lan Khanh MBVCB.3363269491.033019.LE THI LAN KHANH CHUYEN TIEN AO.CT TU 0181003433021 LE THI LAN KHANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 033019-041223 11:36:49 2,600,000 4/2023
Bà Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân IB NGUYEN HUYNH THIEN NGAN THIEN NGAN UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO 2,222,222 4/2023
Bà Giồng Thị Kim Ngân GIONG THI KIM NGAN CHUYEN KHOAN GD 687008-041123 19:48:57 10,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Lan MBVCB.3359930865.009583.DO THI LAN CHUYEN TIEN.CT TU 1012924799 DO THI LAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 009583-041123 17:42:20 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc NGUYEN THI THANH TRUC MUA 1 BINH GIU NHIET FT23101505380504 GD 577018-041123 14:31:07 350,000 4/2023
Bà Huyền HUYEN CHUYEN FT23101808814305 GD 478839-041123 13:46:59 10,000 4/2023
Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh HOANG THI HONG HANH CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 031918-041123 13:44:20 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thu Hằng MBVCB.3358535041.058158.NGUYEN THU HANG CHUYEN TIEN.CT TU 0011004077656 NGUYEN THU HANG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 058158-041123 13:43:54 10,000 4/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến CONG TY CP GIAI PHAP THANH TOAN VIE-DS6KY.PL. VNPAY TT QUA CTT NGAY 10.04.2023 100,000 4/2023
Nguyễn Thị Trường An SACOMBANK-GD 915829-2023-04-11T12:33:07-970403-/CTR/IBFT NGUYEN THI TRUONG AN CHUYEN TIEN/MAC/7898169D65BF7662 10,000 4/2023
Cty TNHH Truyền Thông Hoa Mặt Trời CTY TNHH TRUYEN THONG HOA MAT TROI HARPER'S BAZAAR GOP PHAN CUNG BENH VIEN FV ' NANG BUOC TUOI THO'# 10,000,000 4/2023
Bà Hoàng Thị Thu Hiền IB HOANG THI THU HIEN MS.CHI CHUYEN KHOAN QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO 10,000,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh QUI TU THIEN NANG BUOC TUOI THO GD 878507-041123 07:19:08 100,000 4/2023
Ông Đoàn Văn Lương DOAN VAN LUONG 401374 GD 564049-041023 21:27:55 100,000 4/2023
Bà Mai Ngọc Tuyền IBFT MAI NGOC TUYEN CHUYEN TIEN GD 367025-041023 20:02:30 10,000 4/2023
Bà Đặng Thị Thu Hương DANG THI THU HUONG CHUYEN KHOAN GD 202970-041023 15:17:29 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Trường An SACOMBANK-GD 856738-2023-04-10T13:42:31-970403-/CTR/IBFT NGUYEN THI TRUONG AN CHUYEN TIEN/MAC/D398CA95350A9F77 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng NGUYEN THI THU HANG FT23100640850572 GD 890995-041023 13:06:48 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Lân NGUYEN THI LAN CHUYEN TIEN GD 389911-041023 12:32:28 10,000 4/2023
Lê Vũ Hải & Thạch Thị Ngọc Quyên IB LE VU HAI THACH THI NGOC QUYEN CHUYEN 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thương Huyền MBVCB.3351144793.025449.NGUYE 826516.CT TU 0021001040001 NGUYEN THUONG HUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 025449-041023 11:00:00 500,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Hòa DO THI HOA-MBVCB.3344433621.DO THI HOA CHUYEN TIEN.CT TU 0351000998402 TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO (ACB) A CHAU 10,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Hòa DO THI HOA-MBVCB.3347144650.DO THI HOA CHUYEN TIEN.CT TU 0351000998402 TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO (ACB) A CHAU 10,000 4/2023
Bà Trần Thị Mai MBVCB.3349717570.066336.GUI QUI CHUC MUNG BV FV 20 NAM THANH LAP.CT TU 0011001670361 TRAN THI MAI TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 066336-041023 00:01:33 500,000 4/2023
Ông Lưu Diễm Phúc MBVCB.3349714038.065936.UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO .CT TU 1030301087 LUU DIEM PHUC TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 065936-041023 00:00:41 200,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng NGUYEN THI THU HANG FT23100040073685 GD 712996-040923 20:23:18 10,000 4/2023
Bà Sứ Huỳnh Thảo Vy 38487044989-0925171412-SU HUYNH THAO VY CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 176972-040923 17:21:07 150,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh CHI CHUYEN TIEN QUY FT23100309182445 GD 252432-040923 16:42:06 500,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Lan NGUYEN THI LAN CHUYEN TIEN GD 663405-040923 13:54:19 10,000 4/2023
Bà Lan Anh LAN ANH 0902350869 GD 933891-040923 13:24:13 2,000,000 4/2023
Bà Ngũ Thị Diệu Bình MBVCB.3347315874.041204.NGU THI DIEU BINH TRANSFER.CT TU 0071000872964 NGU THI DIEU BINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 041204-040923 13:21:11 600,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Nam Phương MBVCB.3347221819.071749.DO THI NAM PHUONG CHUYEN TIEN.CT TU 0181002543759 DO THI NAM PHUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 071749-040923 12:55:30 300,000 4/2023
International SOS Vietnam MBVCB.3347197279.054674.INTERNATIONAL SOS VIETNAM DONATION FOR QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 0371000423957 DAO THI NGUYET TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 054674-040923 12:46:50 10,000,000 4/2023
Bà Nông Thị Thanh NONG THI THANH GD 680758-040923 12:38:13 10,000 4/2023
Ông Trần Trang Thanh TRAN TRANG THANH GD 378937-040923 12:36:56 10,000 4/2023
Bà Hà Thị Thủy MBVCB.3347144888.030630.HA THI THUY CHUYEN TIEN.CT TU 0351000866055 HA THI THUY TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 030630-040923 12:35:03 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Yến Nhi NGUYEN THI YEN NHI CHUYEN TIEN MIEN PHI QUA MOMO GD 620970-040923 12:30:55 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Lan Khanh MBVCB.3346666579.078981.CHI HANH 4 LY.CT TU 0181003433021 LE THI LAN KHANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 078981-040923 10:38:31 500,000 4/2023
Bà Lê Thị Lan Khanh MBVCB.3346622306.052907.LAN KHANH MUA BINH VA LY.CT TU 0181003433021 LE THI LAN KHANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 052907-040923 10:28:14 1,000,000 4/2023
Bà Bùi Hà Thiên Ánh BUI HA THIEN ANH TANG QUY TUOI THO GD 256722-040923 09:56:48 300,000 4/2023
Phú Mỹ Hưng Corporation MBVCB.3346437765.030325.PHU MY HUNG CORPORATION SPONSORSHIP.CT TU 0181003411874 NGUYEN THUY THUY KHANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 030325-040923 09:47:07 5,000,000 4/2023
Tập đoàn Y tế Phương Châu MBVCB.3346028316.042926.TAP DOAN Y TE PHUONG CHAU GOP VAO QUY TU THIEN FV.CT TU 0111000749488 NGUYEN THI NGOC HO TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 042926-040923 07:47:10 5,000,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh IBT FROM SEABANK GD 248778-040823 20:09:04 10,000 4/2023
Gia đình Quốc Dũng & Đào Trang IBVCB.3343613181.039875.QUOC DUNG & DAO TRANG XIN UNG HO MOT IT TIEN VAO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 0071001908108 LY QUOC DUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 039875-040823 15:27:23 200,000 4/2023
Bà Ngô Thị Mỹ Hương NGO THI MY HUONG CHUYEN TIEN GD 618332-040823 14:03:39 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Linh Nga NGUYEN LINH NGA CHUYEN KHOAN GD 690861-040823 13:43:38 10,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh DON 15 GD 898859-040823 13:43:10 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Phương Mai NGUYEN THI PHUONG MAI CHUYEN TIEN GD 229555-040823 13:42:58 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Trang NGUYEN THI TRANG FT23098780197550 GD 979860-040823 12:39:58 10,000 4/2023
Bà Phan Thị Hoa PHAN THI HOA CHUYEN KHOAN GD 456834-040823 12:35:21 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Vân LE THI VAN GD 454797-040823 12:34:56 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hiền NGUYEN THI HIEN CHUYEN KHOAN GD 449423-040823 12:33:38 10,000 4/2023
Bà Lô Thị Hồng LO THI HONG GD 489720-040823 12:33:31 10,000 4/2023
Bà Trương Thị Lệ TRUONG THI LE CHUYEN KHOAN GD 445381-040823 12:32:43 10,000 4/2023
Bà Trần Thị Hiền TRAN THI HIEN CHUYEN TIEN GD 298386-040823 12:32:45 10,000 4/2023
Bà Diệu Thị Thảo Nguyên DIEU THI THAO NGUYEN GD 303025-040823 12:32:13 10,000 4/2023
Bà Tạ Thị Thùy Linh TA THUY LINH CHUYEN TIEN GD 650981-040823 12:31:26 10,000 4/2023
Mr. RICHARD JAMES BURRAGE QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO 6572 RICHARD JAMES BURRAGE BURRAGE CHARGEDETAILS OUR# 7,000,000 4/2023
CTY CP Y KHOA HOÀN MỸ QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO 14154 CT CP Y KHOA HOAN MY HOAN MY MEDICAL CORPORATION DONATE FOR CHILDREN OF VIETNAM CHARITABLE FUND IN FV 20 YEAR CELEBRATION# 50,000,000 4/2023
Bà Tạ Thị Thùy Linh TA THUY LINH CHUYEN TIEN TA THUY LINH GD 884729-040723 20:41:16 10,000 4/2023
CTY TNHH THẮNG & ASSOCIATES CT LUAT TNHH THANG & CAC DONG NGHIEP-THANG AND ASSOCIATES UNG HO, MUNG 20 NAM THANH LAP BENH VIEN FV 10,000,000 4/2023
Bà Trương Thị Lệ TRUONG THI LE CHUYEN KHOAN GD 915617-040723 13:44:52 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hà NGUYEN THI HA CHUYEN KHOAN GD 909748-040723 13:43:25 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hiền NGUYEN THI HIEN CHUYEN KHOAN GD 682694-040723 13:43:03 10,000 4/2023
Bà Thạch Thị Ngọc Trang THACH THI NGOC TRANG CHUYEN TIEN GD 607162-040723 13:41:34 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Xuân NGUYEN THI XUAN T5 CK FT23097759036020 GD 841428-040723 12:37:58 10,000 4/2023
Bà Phạm Thị Kim Khanh MBVCB.3338068693.057121.PHAM THI KIM KHANH.CT TU 0591000240565 PHAM THI KIM KHANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 057121-040723 12:37:00 10,000 4/2023
Bà Hà Thị Liên HA THI LIEN T5 CK GD 443881-040723 12:34:33 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Hồng Thảo MBVCB.3338056540.013874.LE THI HONG THAO CHUYEN TIEN.CT TU 0541000229074 LE THI HONG THAO TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 013874-040723 12:34:18 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Mai Liên MBVCB.3338042473.045042.NGUYEN THI MAI LIEN CHUYEN TIEN.CT TU 9393225856 NGUYEN THI MAI LIEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 045042-040723 12:32:19 10,000 4/2023
Ông Nguyễn Đình Toàn MBVCB.3337783222.063560.NGUYEN DINH TOAN CHUYEN TIEN GOP TANG CAC EM BE.CT TU 1028772772 NGUYEN DINH TOAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 063560-040723 11:43:30 20,000,000 4/2023
CTY ASVA ASVA QUYEN GOP TU THIEN THEO MOU SO 01/MOU/ASVA-QUY GD 407572-040723 11:00:12 30,000,000 4/2023
Cty TNHH TIẾP CẬN VN VNA LEGAL CONG TY LUAT TRACH NHIEM HUU HAN TIEP CAN VN VNA LEGAL-CTY LUAT TNHH TIEP CAN VN DONG GOP VAO QUY TU THIEN CHARGEDETAILS OUR 5,000,000 4/2023
Bà Huỳnh Thị Tú Trinh MBVCB.3335790023.070184.HUYNH TU TRINH CHUYEN TIEN HO TRO.CT TU 1028566988 HUYNH TU TRINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 070184-040623 21:12:30 100,000 4/2023
DS Mừng (Cty OLIN) DS MUNG ( CTY OLLIN ) UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO GD 673515-040623 20:14:05 3,450,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai NGUYEN THI TUYET MAI GD 730407-040623 19:30:15 10,000 4/2023
BÀ Trần Mỹ Trân IB TRAN MY TRAN CTY CP TM DV VIETCAN CK UNG HO FV 10,000,000 4/2023
Cty HB SACOMBANK-GD 757444-2023-04-06T16:22:44-970403-/CTR/IBFT CTY HB UNG HO QUY NANG BUOC TUOI TH/MAC/44070B84F5E44D32 8,000,000 4/2023
GIVEASIA PTE LTD 4634 - GIVEASIA PTE LTD - 2023.04 DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD# 7,143,500 4/2023
Bà Trần Thị Mỹ Ca MBVCB.3333152883.093566.TRAN THI MY CA CHUYEN TIEN.CT TU 1029462000 TRAN THI MY CA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 093566-040623 12:39:08 10,000 4/2023
Bà Đoàn Thị Thu Trang DOAN THI THU TRANG CHUYEN TIEN GD 729354-040623 12:38:57 20,000 4/2023
Bà Nguyễn Tuyết Nhi NGUYEN TUYET NHI GD 421751-040623 12:37:47 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Phương Thúy NGUYEN THI PHUONG THUY CHUYEN TIEN GD 413325-040623 12:35:53 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Ninh LE THI NINH GD 451556-040623 12:32:36 10,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Thu Lan MBVCB.3333128339.076153.DO THI THU LAN CHUYEN TIEN.CT TU 0361000360672 DO THI THU LAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 076153-040623 12:32:17 10,000 4/2023
Bà Nông Thị Hồng Huyền NONG THI HONG HUYEN FT23096810222419 GD 622354-040623 12:31:52 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Tiểu Loan MBVCB.3333119672.074952.NGUYEN THI TIEU LOAN CHUYEN TIEN.CT TU 9905447045 NGUYEN THI TIEU LOAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 074952-040623 12:32:02 10,000 4/2023
CTY BẢO HIỂM QBE VIETNAM CONG TY BAO HIEM QBE VIET NAM/QBE INSURANCE VIETNAM COLTD-TT VNM30D9N3 N SPONSOR FOR FV HOSPITAL 2,000,000 4/2023
Trường ĐH Y DƯỢC HUẾ IBFT.QUAY.799620.TRUONG DAI HOC Y - DUOC HUE CHUYEN TIEN QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO TK: 4516681668 TAI NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 799620-040623 08:25:14 1,000,000 4/2023
Bà Phạm Thị Thúy Nga PHAM THI THUY NGA CHUYEN TIEN GD 218579-040523 21:20:05 10,000 4/2023
Bà Trần Thị Mỹ Ca MBVCB.3330644734.041713.TRAN THI MY CA.CT TU 1029462000 TRAN THI MY CA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 041713-040523 20:41:51 10,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN-MOMO TT M4BDGMC_NBTTQR_29032023_04042023 CT TU 0421000497561 CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TU 49,750 4/2023
Bà Huyền HUYEN CHUYEN FT23095685010366 GD 471551-040523 14:04:36 10,000 4/2023
Bà Trịnh Thị Tuyết Linh TRINH THI TUYET LINH CHUYEN TIEN MIEN PHI QUA MOMO GD 989601-040523 13:49:21 10,000 4/2023
Bà Vũ Hoàng Hoa VUHOANGHOA CK GD 736068-040523 13:45:34 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Tuyết Nhi NGUYEN TUYET NHI GD 881167-040523 13:44:28 10,000 4/2023
Bà Phùng Thị Xuân Thu PHUNG THI XUAN THU CHUYEN TIEN GD 729842-040523 13:43:46 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Tiểu Loan MBVCB.3328212077.035095.NGUYEN THI TIEU LOAN CHUYEN TIEN.CT TU 9905447045 NGUYEN THI TIEU LOAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 035095-040523 13:43:23 10,000 4/2023
Bà Hà mua áo thun HA MUA AO THUN UNG HO QUY FT23095888384211 GD 303724-040523 12:40:26 260,000 4/2023
Bà Khổng Thị Thanh Hoa KHONG THI THANH HOA T6 GD 995207-040523 12:35:09 10,000 4/2023
Ông Nguyễn Đông Nhựt NGUYEN DONG NHUT 3 SACH THAY NHIEN GD 704322-040523 09:14:48 1,000,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh CHUC QUY NBTT PHAT TRIEN BEN VUNG VI CAC EM NHO FT23095229095090 GD 457989-040423 23:10:34 1,000,000 4/2023
Ủng hộ ẩn danh SACOMBANK-GD 305007-2023-04-04T21:21:47-970403-/CTR/IBFT THUONG GUI QUY NANG BUOC TUOI THO/MAC/CF18988DDD6553C0 500,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung NGUYEN THI HONG NHUNG GD 035266-040423 21:17:02 10,000 4/2023
Bà Hồ Thị Thanh Hiền MBVCB.3324931416.095076.HO THI THANH HIEN - 2 SACH THAY NHIEN.CT TU 0071001122304 HO THI THANH HIEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 095076-040423 18:38:44 10,000,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Như Loan IBNGUYEN THI NHU LOAN NGUYEN THI NHU LOAN 250010 DONG GOP- THANH UYEN GIOI THIEU 1,000,000 4/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TT QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 03.04.23 100,000 4/2023
Bà Lê thị Mai LE THI MAI CHUYEN KHOAN GD 706773-040423 12:53:48 10,000 4/2023
Bà Đặng Thị Cẩm Thúy DANG THI CAM THUY CHUYEN TIEN GD 106068-040423 12:34:13 10,000 4/2023
Bà Vũ Thị An VU THI AN CHUYEN TIEN GD 247715-040423 12:34:13 10,000 4/2023
Bà Lê Thi Mai Tình LE THI MAI TINH GD 725582-040423 12:33:00 10,000 4/2023
CTY GONDENLIFE MBVCB.3322118424.022235.GONDENLIFE GUI QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 0071000941156 TRUONG THI NU TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 022235-040423 09:26:19 4,600,000 4/2023
Bà Phạm Thị Hồng Vân IB PHAM THI HONG VAN CK 20,000,000 4/2023
Ông Lâm Đức Quang IB LAM DUC QUANG LAM DUC QUANG 775298 1,000,000 4/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TT QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 01-02.04.23 20,160,000 4/2023
Bà Hoàng Thị Thu Thủy HOANG THI THU THUY GD 932177-040323 14:02:25 10,000 4/2023
Bà Lê Thị Thu MBVCB.3318534624.061149.LE THI THU CHUYEN TIEN.CT TU 0351000876917 LE THI THU TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 061149-040323 14:01:33 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên NGUYEN THI CAM TIEN FT23093962634642 GD 920831-040323 13:42:59 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Loan NGUYEN THI LOAN T7 GD 470315-040323 12:46:48 10,000 4/2023
Bà Võ Thị Thùy Trang MBVCB.3318186133.021778.VO THI THUY TRANG CHUYEN TIEN TU THIEN.CT TU 1021023900 VO THI THUY TRANG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 021778-040323 12:37:53 10,000 4/2023
Bà Võ Thị Kiều Trinh VO THI KIEU TRINH GD 428948-040323 12:35:59 10,000 4/2023
Bà Bùi Thị Ngọc Quý ACB;4516681668;BUI THI NGOC QUY GD 890418-040323 12:35:36 20,000 4/2023
Bà Vũ Thị Ngọc Thạch VU THI NGOC THACH CHUYEN TIEN GD 208620-040323 12:35:22 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền SACOMBANK-GD 011535-2023-04-03T12:32:17-970403-/CTR/IBFT NGUYEN THI NGOC HUYEN CHUYEN TIEN/MAC/56A3CACD7C18DAB7 10,000 4/2023
Bà Mã Thị Bạch MA THI BACH CHUYEN TIEN GD 170665-040323 12:06:30 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền SACOMBANK-GD 274560-2023-04-02T13:47:28-970403-/CTR/IBFT NGUYEN THI NGOC HUYEN CHUYEN TIEN/MAC/D4D35CBCE6593C36 10,000 4/2023
Bà Hoàng Thị Hường HOANG THI HUONG CHUYEN TIEN GD 282966-040223 13:43:09 10,000 4/2023
Bà Chu Thị Thủy CHU THI THUY FT23093419103383 GD 642314-040223 12:57:57 10,000 4/2023
Bà Hồ Thị Ngọc ACB;4516681668;HO THI NGOC T5 CK GD 640291-040223 12:39:24 20,000 4/2023
Bà Trần Thị Mỹ Diễm MBVCB.3313752797.089776.TRAN THI MY DIEM CHUYEN TIEN.CT TU 9337361776 TRAN THI MY DIEM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 089776-040223 12:38:14 10,000 4/2023
Bà Phạm Thị Hạnh SACOMBANK-GD 230836-2023-04-02T12:38:07-970403-/CTR/IBFT PHAM THI HANH CHUYEN TIENUNGHO/MAC/AD7DB6929A42BE58 10,000 4/2023
Bà Võ Thị Thanh ACB;4516681668;VO THI THANH GD 219335-040223 12:38:06 20,000 4/2023
Bà Cao Thị Huyền ACB;4516681668;CAO THI HUYEN CHUYEN KHOAN GD 864961-040223 12:36:40 20,000 4/2023
Ông Lê Minh MBVCB.3313738017.080224.LE MINH CK.CT TU 0301000334263 LE THI MUI TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 080224-040223 12:33:30 10,000 4/2023
Bà Nguyễn Thị Như Ý NGUYEN THI NHU Y FT23093568460711 GD 598903-040223 12:31:22 10,000 4/2023
Bà Đặng Thị Huyền DANG THI HUYEN CHUYEN TIEN GD 706568-040123 12:44:26 10,000 4/2023
Bà Đỗ Thị Hồng Nhung DO THI HONG NHUNG FT23091330078466 GD 738696-040123 12:41:52 10,000 4/2023
Bà Nhung NHUNG CHUYEN NV5 FT23091400500129 GD 737090-040123 12:41:04 10,000 4/2023
Bà Lê Kiều Loan ACB;4516681668;LE KIEU LOAN T7 GD 356671-040123 12:39:52 20,000 4/2023
Bà Huỳnh Thị Trúc Linh HUYNH THI TRUC LINH CHUYEN KHOAN GD 459752-040123 12:32:02 10,000 4/2023
Ông Lương Bảo SHBMB-GD 480749-2023-04-01T07:22:35-970443-/CTR/LUONG BAO UNG HO BE NONG TRAN TUAN KIET/MAC/2A2A706E8A666E0F 50,000 4/2023
BS Lý Quốc Thịnh IB LY QUOC THINH UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO 2,000,000 4/2023
Ông Nguyễn Hồng Phúc-Nhóm Rabboni IB NGUYEN HONG PHUC NHOM RABBONI - 10 CUON SACH 1,000,000 4/2023
Charity Box Thu tiền mạnh thường quân ủng tại Charity Box ở Lễ kỷ niệm 20 thành lập FV 13,133,000 4/2023
Charity Box Thu tiền mạnh thường quân ủng tại Charity Box ở FV giftshop 10,584,000 4/2023
Ủng hộ qua Ví điện tử Momo Phí thu hộ tháng 03-2023 (Hóa đơn VAT IC23TMS-13981 ngày 17-03-2023) 0.5% trên số tiền Mạnh thường quân ủng hộ qua ví Điện tử Momo (Momo cấn trừ ngay sau khi nhận tài trợ) 578,046 3/2023
Bà Thu Anh FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 03-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 100,000 3/2023
Bà Thanh Tam FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 03-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 3/2023
Bà Huong Thao FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 03-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 200,000 3/2023
Bà Phan Dieu Ha FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 03-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 3/2023
Bà Mai Thi Phuong Anh FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 03-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 03-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 3/2023
BS Nguyễn Viết Quỳnh Thư SACOMBANK-GD 931369-2023-03-31T17:47:02-970403-/CTR/IBFT NGUYEN VIET QUYNH THU CHUYEN TIEN/MAC/146DA7A155DADC72 1,000,000 3/2023
Bà Huỳnh Thị Hồng Trân HUYNH THI HONG TRAN CHUYEN KHOAN GD 102258-033123 16:50:48 10,000 3/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS191449 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM QR 0H 29 03 23 DEN 23H59 29 03 23 987,240 3/2023
Ông Nguyễn Hồ Kiến Đức IB NGUYEN HO KIEN DUC NGUYEN HO KIEN DUC - 4 SACH THAY NHIEN 1,000,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Trà My NGUYEN THI TRA MY CHUYEN TIEN NGUYEN THI TRA MY GD 956875-033123 12:44:41 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh SACOMBANK-GD 661628-2023-03-31T12:42:26-970403-/CTR/IBFT NGUYEN THI NGOC ANH CHUYEN TIEN/MAC/A55BB37D0CB09D8F 10,000 3/2023
Bà Hoàng Thị Lan Anh HOANG THI LAN ANH CHUYEN TIEN GD 939972-033123 12:38:49 10,000 3/2023
Bà Đào Thị Nga DAO THI NGA CHUYEN KHOAN TT GD 501667-033123 12:38:22 10,000 3/2023
Bà Phan Thị Thúy PHAN THI THUY CHUYEN TIEN GD 932734-033123 12:36:09 10,000 3/2023
Bà Mai Thị Luyện MAI THI LUYEN CHUYEN TIEN GD 648768-033123 12:34:40 10,000 3/2023
Bà Phan Thị Thanh Phương MBVCB.3304633897.050984.PHAN THI THANH PHUONG CHUYEN TIEN.CT TU 9359169031 PHAN THI THANH PHUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 050984-033123 12:34:30 10,000 3/2023
Bà Phạm Thị Huyền Trinh PHAM THI HUYEN TRINH-GD 275475-2023-03-31T12:34:17-970403-/CTR/PHAM THI HUYEN TRINH/MAC/29968B64E22CBCCC 10,000 3/2023
Bà Phi Thị Thu Hân PHI THI THU HAN FT23090805460263 GD 710057-033123 12:33:39 10,000 3/2023
Bà Lê Thị Toán LE THI TOAN GD 495823-033123 12:32:55 10,000 3/2023
Bà Lê Thị Hoa LE THI HOA CHUYEN TIEN GD 306826-033123 12:32:33 10,000 3/2023
Bà Mã Thị Bạch MA THI BACH CHUYEN TIEN GD 749943-033123 12:22:40 10,000 3/2023
Bà Phạm Hoàng Anh MBVCB.3304215770.047538.PHAM HOANG ANH-1 SACH THAY NHIEN.CT TU 9903140402 PHAM HOANG ANH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 047538-033123 11:09:40 200,000 3/2023
Bà Trương Quỳnh Hương TRUONG HUONG QUYNH CHUYEN TIEN GD 784048-033123 10:01:27 10,000 3/2023
Bà Phùng Thị Thanh Hoa PHUNG THI THANH HOA CK FT23089015541739 GD 930454-033023 14:49:18 10,000 3/2023
Bà Lê Thị Hoa LE THI HOA CHUYEN TIEN GD 444588-033023 14:01:24 10,000 3/2023
Bà Phạm Thị Huyền Trinh PHAM THI HUYEN TRINH GD 967408-033023 13:47:30 10,000 3/2023
Bà Phạm Minh Phương PHAM MINH PHUONG FT23089005907595 GD 803170-033023 13:46:36 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh IBFT NGUYEN THI NGOC ANH CHUYEN TIEN GD 920713-033023 13:44:05 10,000 3/2023
Bà Phan Thị Thúy PHAN THI THUY CHUYEN TIEN GD 594242-033023 13:42:30 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Ly ACB;4516681668;NGUYEN THI LY GD 821682-033023 12:52:36 20,000 3/2023
Bà Nguyễn Thùy Trang NGUYEN THUY TRANG GD 980433-033023 12:36:56 10,000 3/2023
Bà Quang Thị Thu Hả QUANG THI THU HA CHUYEN KHOAN GD 309116-033023 12:36:12 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Tuyết NGUYEN THI TUYET CHUYEN KHOAN GD 938752-032923 18:03:07 10,000 3/2023
Bà Phương Lan PHUONG LAN FT23088041913739 GD 992843-032923 15:22:53 10,000 3/2023
Công Ty Chế Nhâm IB CHE HOA CTY CHE NHAM UNG HO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO 5,000,000 3/2023
Bà Võ Thị Hồng Uyên VO THI HONG UYEN CHUYEN KHOAN GD 715149-032923 13:47:24 10,000 3/2023
Bà Quảng Thị Thu Hà QUANG THI THU HA CHUYEN KHOAN GD 510336-032923 13:44:56 10,000 3/2023
Bà Phạm Thị Sinh MBVCB.3295796241.056283.PHAM THI SINH T4 CK.CT TU 1027111223 PHAM THI SINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 056283-032923 12:48:55 10,000 3/2023
Bà Trần Thị Hằng TRAN THI HANG CHUYEN KHOAN GD 304007-032923 12:40:22 10,000 3/2023
Bà Tạ Mai Sao ACB;4516681668;TA MAI SAO GD 724704-032923 12:37:20 20,000 3/2023
Bà Mã Kim Oanh ACB;4516681668;MA KIM OANH CHUYEN KHOAN GD 524169-032923 12:35:08 20,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh NGUYEN THI KIM HANH CHUYEN KHOAN GD 279458-032923 12:33:34 10,000 3/2023
Bà Phùng Thùy Linh PHUNG THUY LINH CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 806631-032923 12:32:23 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn NGUYEN THI THANH NHAN T4 FT23088687154131 GD 666316-032923 12:31:46 10,000 3/2023
Bà Trần Thị Lan Anh TRAN THI LAN ANH FT23088905942076 GD 666006-032923 12:31:36 10,000 3/2023
Bà Dương Hoài Linh MBVCB.3295731799.098966.DUONG HOAI LINH .CT TU 1031104223 DUONG HOAI LINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 098966-032923 12:31:15 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên NGUYEN THI CAM TIEN CHUYEN TIEN GD 806454-032923 12:31:07 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh NGUYEN THI KIM HANH CHUYEN KHOAN GD 350542-032823 20:55:21 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên NGUYEN THI CAM TIEN CHUYEN TIEN GD 740751-032823 20:30:04 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Tuyết NGUYEN THI TUYET CHUYEN KHOAN GD 474163-032823 19:43:58 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn NGUYEN THI THANH NHAN CHUYEN TIEN FT23087877140302 GD 850969-032823 14:01:44 10,000 3/2023
Bà Phùng Thùy Linh PHUNG THUY LINH CHUYEN TIEN QUA MOMO GD 684525-032823 13:50:13 10,000 3/2023
Bà Trương Quỳnh Hương TRUONG HUONG QUYNH GD 742921-032823 13:47:20 10,000 3/2023
Bà Triệu Thị Phương TRIEU THI PHUONG CHUYEN KHOAN GD 322701-032823 12:36:08 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Quỳnh Anh NGUYEN QUYNH ANH CHUYEN KHOAN GD 482492-032823 12:35:59 10,000 3/2023
Bà Đỗ Thị Sim DO THI SIM CHUYEN TIEN GD 194363-032823 12:34:44 10,000 3/2023
Bà Đỗ Thị Quyên DO THI QUYEN CHUYEN TIEN DO THI QUYEN GD 525382-032823 12:34:28 10,000 3/2023
Bà Lê Thu Hà LE THU HA T1 UG HO GD 474557-032823 12:34:00 10,000 3/2023
Bà Diệp Thị Thu Hiền DIEP THI THU HIEN CHUYEN KHOAN GD 315101-032823 12:34:00 10,000 3/2023
Bà Ngô Thị Mỹ Linh MBVCB.3291346205.061523.NGO THI MY LINH .CT TU 1023439744 NGO THI MY LINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 061523-032823 12:33:13 10,000 3/2023
Bà Lê Thị Thùy Linh MBVCB.3291345475.060793.LE THI THUY LINH CHUYEN TIEN.CT TU 0031000428140 LE THI THUY LINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 060793-032823 12:32:51 10,000 3/2023
Bà Trần Thị Duyên TRAN THI DUYEN GD 781196-032823 12:31:58 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NGUYEN THI MY HANH CHUYEN TIEN GD 621005-032823 12:31:29 10,000 3/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TT QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 24-26.03.23 120,000 3/2023
Bà Lê Thu Hà LE THU HA TU THIEN GD 857354-032723 14:01:09 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NGUYEN THI MY HANH CHUYEN TIEN GD 826173-032723 13:46:24 10,000 3/2023
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhật NGUYEN THI THANH NHAT CHUYEN KHOAN GD 598787-032723 13:46:22 10,000 3/2023
Bà Trần Thị Duyên TRAN THI DUYEN CHUYEN TIEN GD 841234-032723 13:42:41 10,000 3/2023
Bà Phạm Thị Thu MBVCB.3286638591.074232.PHAM THI THU .CT TU 1030032551 PHAM THI THU TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 074232-032723 12:34:11 10,000 3/2023
Bà Bạch Thị Quỳnh Như BACH THI QUYNH NHU-GD 445728-2023-03-26T16:02:56-970403-/CTR/OK/MAC/21840EC0B13765C5 10,000 3/2023
Ông Trương Công Đức TRUONG CONG DUC 202655 FT23084522362028 GD 216156-032523 17:09:12 200,000 3/2023
Bà Đỗ Thi Hồng Gấm MBVCB.3274461669.055640.DO THI HONG GAM CHUYEN TIEN.CT TU 0071001169919 DO THI HONG GAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 055640-032423 15:10:34 3,000,000 3/2023
Bà Trần Thị Thúy Nhung IB TRAN THI THUY NHUNG TANG QUI BH NBTT 10,000,000 3/2023
Bà Phụng USA PHUNG USA TANG CAC BE FT23082187082520 GD 806883-032223 23:32:06 7,050,000 3/2023
Bà Nguyễn Thanh Thúy NGUYEN THANH THUY TRANSFER GD 321704-032223 17:11:04 500,000 3/2023
Ông Dương Bá Nam DUONG BA NAM-UNG HO QUY TU THIEN 5,000,000 3/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS183171 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM QR 0H 16 03 23 DEN 23H59 18 03 23 97,140 3/2023
Ủng hộ qua Ví điện tử Momo CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN-MOMO THANH TOAN THU HO PHEP MAU Y TE 8 TRE EM (T2.2023)_17.03.2023 CT TU 0421000497561 CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN TOI 4516681668 115,030,994 3/2023
Ông Duy - FV ACB;4516681668;DUY FV XIN DONG GOP PHAN NHO VAO QUY GD 299402-031723 13:44:30 30,000 3/2023
BS Lý Quốc Thịnh IB LY QUOC THINH UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO 2,000,000 3/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TT QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 14.03.23 400,000 3/2023
Ủng hộ ẩn danh KHOE MANH HANH PHUC GD 593036-031423 14:31:11 200,000 3/2023
Aaron Hiền AARON HIEN THUONG TANG CAC EM NHO FT23072900360768 GD 440668-031323 10:25:46 500,000 3/2023
Ông Bùi Châu Thanh-Nhà hàng A Lê Hấp IB BUI CHAU THANH T3-ALH- CHUYEN TIEN QUY TU THIEN THANG 3 908,000 3/2023
Trần Thị Thanh Cúc MRS TRAN THI THANH CUC HEAD NURSE OPD BV FV VA TAP THE KHOA OPD TANG CHO CAC CHAU GD 740579-030923 15:08:18 1,000,000 3/2023
Cty CP Tập Đoàn Massan 3165 - TS N.07/03/2023 - CTY CP TAP DOAN MASAN - CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN MASAN GROUP CHI UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO# 500,000,000 3/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 03-05.03.23 20,300,000 3/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS173307 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM ND 0H 02 03 23 DEN 23H59 04 03 23 490,980 3/2023
Bà Phạm Thị Hồng Vân IB PHAM THI HONG VAN CK 20,000,000 3/2023
Ông Lý Quốc Dũng-Đào Trang IBVCB.3186384627.043147.QUOC DUNG & DAO TRANG XIN UNG HO MOT IT TIEN VAO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 0071001908108 LY QUOC DUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 043147-030623 10:54:06 200,000 3/2023
GIVEASIA PTE LTD GIVEASIA PTE LTD-2023.03.21936 DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD 17,085,525 3/2023
Bà Lê Thị Vân Anh ACB;4516681668;LE THI VAN ANH CHUYEN KHOAN GD 289976-030523 14:26:29 300,000 3/2023
Baker Trịnh Xuân Mã MBVCB.3179900837.086567.BAKER TRINH XUAN MA (9T) 762056.CT TU 0011003226875 TRINH THI HONG NHUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 086567-030423 18:02:41 51,000 3/2023
Bà Trịnh Nhung - Trịnh Nhung Yoga MBVCB.3179842541.053753.TRINH NHUNG (NHUNG TRINH YOGA) 675592.CT TU 0011003226875 TRINH THI HONG NHUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 053753-030423 17:51:18 5,760,000 3/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 01.03.23 200,000 3/2023
Đại Lý Thuế Trường Gia DAI LY THUE TRUONG GIA TAI TRO QUY NANG BUOC TUOI THO GD 288548-030223 11:08:03 2,000,000 3/2023
Bà Cao Thùy Dương MBVCB.3166598567.055294.CAO THUY DUONG CHUYEN TIEN KHAM BENH, PHAU THUAT CHO TRE EM KHUYET TAT .CT TU 1021660065 CAO THUY DUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 055294-030123 19:20:33 1,000,000 3/2023
Ủng hộ ẩn danh HUONG UNG HO QUY TU THIEN TUOI THO FT23060415602551 GD 039418-030123 12:20:36 5,000,000 3/2023
Ông Nguyễn Hoài Phong QUYEN GOP HOAC TU THIEN NGUYEN HOAI PHONG GD 000697-030123 06:47:19 500,000 3/2023
Ủng hộ qua Ví điện tử Momo Phí thu hộ tháng 02-2023 (Hóa đơn VAT IC23TMS-8814 ngày 15-02-2023) 0.5% trên số tiền Mạnh thường quân ủng hộ qua ví Điện tử Momo (Momo cấn trừ ngay sau khi nhận tài trợ) 340,605 2/2023
Bà Thu Anh FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 02-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 100,000 2/2023
Bà Thanh Tam FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 02-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 2/2023
Bà Huong Thao FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 02-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 200,000 2/2023
Bà Phan Dieu Ha FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 02-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 2/2023
Bà Mai Thi Phuong Anh FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 02-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 2/2023
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 02-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 2/2023
Bà Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân IB NGUYEN HUYNH THIEN NGAN ủng hộ Quỹ 2,777,778 2/2023
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu NGUYEN THI LE THU ủng hộ Quỹ 2,777,778 2/2023
BS Nguyễn Viết Quỳnh Thư SACOMBANK-GD 632628-2023-02-28T14:59:27-970403-/CTR/IBFT NGUYEN VIET QUYNH THU CHUYEN TIEN/MAC/E51F023EA80A9508 1,000,000 2/2023
Bà Nguyễn Thị Linh Đa IBVCB.3158010633.042482.DANA NGUYEN UNG HO CAC BAN.CT TU 0111000530503 NGUYEN THI LINH DA TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 042482-022823 05:51:24 100,000 2/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 24-26.02.23 100,000 2/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 23.02.23 150,000 2/2023
Bà Vũ Thị Thu Hồng MBVCB.3143462840.087871.VU THI THU HONG CHUYEN TIEN.CT TU 1017166599 VU THI THU HONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 087871-022423 14:45:56 2,000,000 2/2023
DEEDA DEEDA-T3IXL4DAWOKR GD 310748-022423 01:56:02 1,350,000 2/2023
Ông Nguyễn Phúc Tuệ (Bùi Việt Dũng) NGUYEN PHUC TUE CHUYEN TIEN GD 976151-022323 20:09:20 50,000,000 2/2023
Ông Lê Quang Khiêm LE QUANG KHIEM CHUYEN KHOAN QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO GD 888582-022323 18:27:07 1,000,000 2/2023
Bà Đỗ Thị Hồng Gấm MBVCB.3136296529.036538.DO THI HONG GAM CHUYEN TIEN.CT TU 0071001169919 DO THI HONG GAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 036538-022223 19:29:31 3,000,000 2/2023
Ông Dương Bá Nam DUONG BA NAM-UNG HO QUY TU THIEN 5,000,000 2/2023
Ông Lý Quốc Thịnh IB LY QUOC THINH UNG HO QUY NANG BUOC TUOI THO 2,000,000 2/2023
Ủng hộ qua Ví điện tử Momo CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN-MOMO THANH TOAN THU HO PHEP MAU Y TE 6 TRE EM_15.02.2023 CT TU 0421000497561 CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN TOI 4516681668 QUY TU TH 67,780,395 2/2023
Fan Vietnam quyên góp dưới tên JEONG JAEHYUN FAN VIET NAM QUYEN GOP DUOI TEN JEONG JAEHYUN FT23046618490830 GD 133849-021423 23:02:47 2,140,000 2/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 10-12.02.23 20,000,000 2/2023
Bà Nguyễn Bạch Trúc MBVCB.3088916425.072870.NGUYEN BACH TRUC DONG GOP CHO QUY.CT TU 0421000499212 NGUYEN BACH TRUC TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 072870-021123 19:04:12 200,000 2/2023
Bà Đặng Bách Phương Quỳnh DANG BACH PHUONG QUYNH DONG GOP CHO QUY GD 218678-021023 11:19:53 5,000,000 2/2023
Ông Lý Quốc Dũng-Đào Trang IBVCB.3065733266.061846.QUOC DUNG & DAO TRANG XIN UNG HO MOT IT TIEN VAO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 0071001908108 LY QUOC DUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 061846-020623 13:25:35 200,000 2/2023
GIVEASIA PTE LTD GIVEASIA PTE LTD-2023.02.21587K DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD 12,500,340 2/2023
Đại Lý Thuế Trường Gia DAI LY THUE TRUONG GIA TAI TRO THANG 02 NAM 2023 GD 156349-020623 11:35:06 2,000,000 2/2023
Ông Đào Văn Nhi MBVCB.3063818271.066962.DAO VAN NHI CHUYEN TIEN UNG HO CAC EM TRE.CT TU 0431000145941 DAO VAN NHI TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 066962-020523 22:00:36 500,000 2/2023
Bà Huỳnh Tú Trinh MBVCB.3057986665.026841.HUYNH TU TRINH CHUYEN TIEN HO TRO.CT TU 1028566988 HUYNH TU TRINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 026841-020423 09:48:07 100,000 2/2023
Ủng hộ ẩn danh GM DONG QUY 1 2 3 2023 GD 553379-020323 14:30:56 1,500,000 2/2023
Ông Lê Hồng Hoàng LE HONG HOANG UNG HO FT23033331000061 GD 371744-020223 10:45:22 5,000,000 2/2023
Ông Nguyễn Trường An MOMOT0879667309T35682958219T970416TNGUYEN TRUONG AN CHUYEN TIEN MIEN PHI QUA MOMO GD 055292-020223 10:36:50 150,000 2/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 31.01.23 100,000 2/2023
Ông Bà Võ Quốc Tuấn-Võ Thị Tuyết Nhung Ủng hộ cho các bé khó khăn (Bà mẹ Võ Thị Nghĩa nộp tiền thay các con) 10,000,000 2/2023
Bà Thu Anh FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 01-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 100,000 1/2023
Bà Thanh Tam FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 01-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 1/2023
Bà Huong Thao FV FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 01-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 200,000 1/2023
Bà Phan Dieu Ha FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 01-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 500,000 1/2023
Bà Mai Thi Phuong Anh FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 01-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 1/2023
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu FV staff ủng hộ Quỹ từ trừ lương tháng 01-2023 - Collected by FV on behalf of Charity Fund- Phải thu từ các nhà tài trợ do FV thu hộ 1,000,000 1/2023
Mr. Truong Quang Hai - HN800226872 Ủng hộ Quỹ tháng 01-2023 do FV thu hộ 1,499,400 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 30.01.23 200,000 1/2023
Ủng hộ ẩn danh DONG GOP QUY NBTT FT23030600516817 GD 153088-013023 14:43:44 500,000 1/2023
Ông Đào Văn Dũng MBVCB.3039162717.032226.DAO VAN DUNG 177957.CT TU 9903701232 DAO VAN DUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 032226-013023 08:40:53 1,000,000 1/2023
Ủng hộ ẩn danh CHUC CAC BE MANH KHOE GD 544487-012923 20:22:42 100,000 1/2023
Bà Hoàng Thị Hoài Thương MBVCB.3037532045.075746.HOANG THI HOAI THUONG 858145.CT TU 0911000061773 HOANG THI HOAI THUONG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 075746-012923 15:36:27 100,000 1/2023
Ông Nguyễn Hồ Thành An NGUYEN HO THANH AN 621269 GD 152841-012823 23:37:47 100,000 1/2023
Bà Yến Lưu MBVCB.3033304692.001356.YEN LUU 620882.CT TU 0011004068374 LUU THI YEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 001356-012723 20:32:37 200,000 1/2023
Bà Nguyễn Quỳnh Hoa NGUYEN QUYNH HOA CHUYEN TIEN GD 616016-012723 16:01:30 100,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 19-26.01.23 700,000 1/2023
Bà Linh Phương LINH PHUONG 483200 GD 828219-012723 12:26:32 100,000 1/2023
Ông Dương Bá Nam DUONG BA NAM-UNG HO QUY TU THIEN 5,000,000 1/2023
Bà Hoa HOA 155675 GD 598585-012523 15:55:31 300,000 1/2023
Ủng hộ ẩn danh XIN GOP QUY NANG BUOC TUOI THO GD 118147-012523 13:44:52 50,000 1/2023
Bà Phạm Thị Hồng Vân IB PHAM THI HONG VAN KINH CHUC NAM MOI AN LANH 20,000,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 18.01.23 14,100,000 1/2023
Bà Đỗ Thị Hồng Gấm MBVCB.3007755693.083574.DO THI HONG GAM CHUYEN TIEN.CT TU 0071001169919 DO THI HONG GAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 083574-011923 11:01:12 1,000,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 17.01.23 800,000 1/2023
Ông Bùi Việt Dũng 2ND CONTRIBUTION FT23018436380790 GD 221750-011823 14:26:02 20,000,000 1/2023
Cty TNHH SATO Group HBCTY TNHH SATO GROUP CTY TNHH SATO GROUP TRICH DOANH THU THANG 11+12/2022 NGUYEN GOP CHO QUY NANG BUOC TUOI THO 6,296,580 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 16.01.23 500,000 1/2023
Cô Bùi Viết Linh Đan MBVCB.2996016935.067277.BUI VIET LINH DAN CHUYEN TIEN UNG HO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 9345686868 BUI VIET LINH DAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 067277-011723 14:24:16 10,000,000 1/2023
Bà Nguyễn Trà My FV IB NGUYEN TRA MY TRA MY FV GOP QUY TU THIEN 2,000,000 1/2023
Ông Bùi Châu Thanh-Nhà hàng A Lê Hấp IB BUI CHAU THANH CN T12- ALEHAP DONG GOP QUY NBTT THANG 12 1,262,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 13-15.01.23 600,000 1/2023
Ông Bùi Việt Dũng MBVCB.2982522571.022766.TOAN CHUYEN GIUP CHI NGUYET HO TRO CAC EM BE QUI NANG BUOC TUOI THO.CT TU 1028772772 NGUYEN DINH TOAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 022766-011523 09:34:25 37,000,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 12.01.23 300,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 11.01.23 200,000 1/2023
Bà Đỗ Thị Hồng Gấm MBVCB.2963418763.024908.DO THI HONG GAM CHUYEN TIEN.CT TU 0071001169919 DO THI HONG GAM TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 024908-011123 19:57:15 3,000,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 10.01.23 1,500,000 1/2023
Ông Bùi Việt Dũng MBVCB.2958184970.021152.NGUYEN DINH TOAN CHUYEN TIEN UNG HO CAC EM NHO.CT TU 0071004034094 NGUYEN DINH TOAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 021152-011023 21:49:20 20,000,000 1/2023
Ông Hoàng Quang Thái HOANG QUANG THAI 367302 GD 524718-011023 16:16:47 200,000 1/2023
Ông Bùi Việt Dũng MBVCB.2954195107.082387.NGUYEN DINH TOAN CHUYEN TIEN THAY ANH BUI VIET DUNG GOP TU THIEN TANG CAC EM NHO.CT TU 1028772772 NGUYEN DINH TOAN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 082387-011023 12:05:24 368,000,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 06-08.01.23 200,000 1/2023
GIVEASIA PTE LTD GIVEASIA PTE LTD-2023.01.20949 GVN COMBINED PAYOUT DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD 56,437,234 1/2023
Ông Trà Xuân Bình MBVCB.2946619026.066538.TRA XUAN BINH CHUYEN TIEN GIUP EM LE NHAT GIA HUNG.CT TU 1023297780 TRA XUAN BINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 066538-010823 20:44:43 5,000 1/2023
Ông Trà Xuân Bình MBVCB.2946445391.042754.TRA XUAN BINH CHUYEN TIEN GIUP 6 EM DI TAT BAM SINH.CT TU 1023297780 TRA XUAN BINH TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 042754-010823 20:01:34 30,000 1/2023
Ông Lý Quốc Dũng-Đào Trang IBVCB.2945153478.049034.GIA DINH QUOC DUNG & DAO TRANG UNG HO MOT CHUT VAO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO.CT TU 0071001908108 LY QUOC DUNG TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 049034-010823 15:20:13 200,000 1/2023
Bà Phạm Thị Châu Tới (Cô Thủy Chợ Bến Thành) MBVCB.2939467333.054492.THUY BAN VAI .CT TU 0181003661015 PHAM THI CHAU TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 054492-010723 09:13:31 2,000,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 05.01.23 650,000 1/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS140168 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM QR 0H 04 01 23 DEN 23H59 04 01 23 987,240 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 04.01.23 1,500,000 1/2023
Ông Hà Thanh Nhân IB ONG HA THANH NHAN ONG HA THANH NHAN UNG HO QUY 'NANG BUOC TUOI THO' 200,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 03.01.23 200,000 1/2023
DEEDA DEEDA-CYNS9UF3SXOP GD 347965-010423 03:43:02 207,000 1/2023
DEEDA DEEDA-NLEHVF1CFKNF GD 347880-010423 03:42:54 585,000 1/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS138546 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM ND 0H 29 12 22 DEN 23H59 31 12 22 8,130 1/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS138547 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM QR 0H 29 12 22 DEN 23H59 31 12 22 97,140 1/2023
Website - Cổng TT Trực tuyến OnePay CT CPTM VA DV TRUC TUYEN ONEPAY-PVS137411 ONEPAY TAM UNG CHILDREN OF VIETNAM QT 17H 01 01 23 DEN 17H 02 01 23 90,100 1/2023
DEEDA DEEDA-ZRVY9VIRIZDA GD 300597-010423 02:19:15 28,393,301 1/2023
Bà Nguyễn Thị Huyền NGUYEN THI HUYEN 950338 GD 497601-010423 09:19:06 200,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 01-02.01.23 10,500,000 1/2023
Cô Tâm Chánh - Thái Thị Lý CHI TAM CHANH GOI QUY NBTT GD 040933-010323 14:48:10 5,675,000 1/2023
GiveNow Cộng đồng gây Quỹ trực tuyến HBVNPAY TTTH QUA CTT CHO QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO ND NGAY 30-31.12.22 400,000 1/2023
Đại Lý Thuế Trường Gia DAI LY THUE TRUONG GIA THANH TOAN TAI TRO QUY NANG BUOC TUOI TRO GD 874981-010323 08:28:00 2,000,000 1/2023
Eco Fashion - Nguyễn Phúc Minh Thy MBVCB.2915129439.040952.ECO FASHION 495379.CT TU 9911018230 NGUYEN PHUC ANH THY TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 040952-010123 20:03:22 1,275,000 1/2023
Bà Trần Thị Mỹ Quyên IBVCB.2913952195.020355.TRAN THI MY QUYEN CK CT CUNG GIA DINH PHONG.CT TU 0181000138803 TRAN THI MY QUYEN TOI 4516681668 QUY TU THIEN NANG BUOC TUOI THO NGAN HANG A CHAU (ACB) GD 020355-010123 14:44:58 200,000 1/2023
Ủng hộ ẩn danh IBFT CHUC EM BAO NAM MOI KHOE MANH HPHUC GD 611332-010123 00:47:58 3,628,000 1/2023
background

Góc Tri Ân

Cảm Ơn Vì Đã Góp Một Bàn Tay Cho Nhiều Cuộc Đời Nhỏ

DONATE