0901677775 - SevenMedia.Vn - Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp - Seven.Sv

Thông Tin Bệnh Nhi

Before
After

Nguyễn Ngọc Kiều Trinh

8 tháng tuổi
Tình Trạng Bệnh Nhi

Kênh nhĩ thất trung gian, suy dinh dưỡng

Chi Phí Điều Trị

100.000.000

Đã Gây Quỹ Được

50.000.000